20/03/2020 – Εκστρατεία του ΟΗΕ για την προστασία θρησκευτικών τόπων βασίζεται στην προσωπική σύνδεση των ατόμων με του χώρους λατρείας

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΗΕ για προστασία των τόπων λατρείας σε όλο τον κόσμο, ξεκινάει εκστρατεία στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η δημιουργία προσωπικής και συναισθηματικής σύνδεσης των ατόμων με τους θρησκευτικούς χώρους ώστε να αναγνωριστεί η καθολικότητά τους. Τονίζεται επίσης ο ρόλος των ατόμων στην προστασία όλων των θρησκευτικών χώρων ανεξαρτήτως θρησκευτικών πιστεύω.