21 Μαρτίου 2022 – Διεθνής Ημέρα Δασών.

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ.

Τα υγιή δάση είναι απαραίτητα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα, παρέχοντας καθαρό αέρα και νερό και είναι παράδεισοι βιολογικής ποικιλομορφίας. Συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματός μας, επηρεάζοντας τις  βροχοπτώσεις, δροσίζοντας τις αστικές περιοχές και απορροφώντας το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρέχουν σε πολλές κοινότητες και αυτόχθονες λαούς τα μέσα διαβίωσης, φάρμακα, διατροφή και καταφύγιο.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών.

Οι δεσμεύσεις για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών ήταν έντονες και σαφείς, και σε ορισμένες περιοχές η αποψίλωση των δασών επιβραδύνεται. Ωστόσο, κάθε χρόνο εξακολουθούμε να υποβαθμίζουμε και να καταστρέφουμε περίπου 10 εκατομμύρια εκτάρια δάσους. Είναι σημαντικό ο κόσμος να εφαρμόσει την πρόσφατη Διακήρυξη των Ηγετών της Γλασκώβης για τα Δάση και τη Χρήση της Γης και άλλα μέσα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δασών μας.

Είναι καιρός να δούμε απτή και αξιόπιστη δράση επί τόπου. Αυτό σημαίνει τον τερματισμό των μη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση μας. Σημαίνει την παροχή στήριξης για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στις χώρες και στους λαούς που το χρειάζονται.

Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, ας επαναδεσμευτούμε για υγιή δάση για υγιέστερα μέσα διαβίωσης.