25 Ιουνίου 2021 – Διεθνής Ημέρα Ναυτικού.

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

“Ο κόσμος εξαρτάται από τη ναυτιλία, και η ναυτιλία εξαρτάται από τους ναυτικούς.”

Ο κόσμος εξαρτάται από τη ναυτιλία, και η ναυτιλία εξαρτάται από τους ναυτικούς. Ωστόσο, η ζωή και η εργασία των ναυτικών έχουν πληγεί δραματικά από την πανδημία COVID -19.

Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, οι ναυτικοί έχουν αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες όσον αφορά τον επαναπατρισμό, τα ταξίδια προς τα πλοία τους, την κατάλληλη πρόσβαση στους εμβολιασμούς, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην άδεια στη στεριά. Ωστόσο οι ναυτικοί που βρίσκονται σε πλοία συνέχισαν να εργάζονται, προσφέροντας απαραίτητες υπηρεσίες στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Τα μέλη αυτού του πολυεθνικού ανθρώπινου δυναμικού των 1,6 εκατομμυρίων ανθρώπων, πρέπει να αναγνωριστούν ως το απαραίτητο προσωπικό που προσφέρει αναγκαίες υπηρεσίες και να τους δοθεί πρόσβαση στη διέλευση και στη μετακίνηση. Οι ναυτικοί πρέπει επίσης να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια, καθώς κανείς δε θα είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς.

Κατά τη διάρκεια του 2020, οι ναυτικοί που έπρεπε να αντικατασταθούν στα πλοία – ουσιαστικά παρατημένοι – έφτασαν στον απαράδεκτο αριθμό των 400.000. Χάρη στις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων μερών, ο σημερινός αριθμός υπολογίζεται σε περίπου 200.000. Ωστόσο το τίμημα για τους ναυτικούς συνεχίζει να είναι τεράστιο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε το εξουθενωμένο και αγχωμένο ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργεί τα πλοία και διανέμει αγαθά υψηλής σημασίας, όπως τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικές προμήθειες. Αυτό είναι τόσο ένα ανθρωπιστικό ζήτημα όσο και μία πιθανή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Στη σημερινή  Διεθνή Ημέρα Ναυτικού, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου εξαρτάται από τους ανθρώπους που λειτουργούν τα πλοία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ένα δίκαιο μέλλον για τους ναυτικούς.