3 Δεκεμβρίου 2019 – Διεθνής Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Όταν εξασφαλίζουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, προχωράμε προς την επίτευξη της κύριας υπόσχεσης  της Ατζέντας 2030. Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.

Ενώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, διαπιστώνουμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την οικοδόμηση ενός κόσμου για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Σχεδόν όλα τα κράτη – μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και παροτρύνω αυτά  που δεν το έχουν ακόμη πράξει να την επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση.

Τον Ιούνιο εγκαινίασα  τη Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο  να βελτιώσουμε τα πρότυπα και τις επιδόσεις μας στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς του έργου μας και σε όλο τον κόσμο.

Για πρώτη φορά επίσης, το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε το πρώτο του ψήφισμα αφιερωμένο στην προστασία των ατόμων με αναπηρία σε ένοπλες συγκρούσεις.

Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε το καλό παράδειγμα.

Σε αυτή τη  Διεθνή Ημέρα, επιβεβαιώνω τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τα άτομα με αναπηρία για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς  μέλλοντος αλλαγών  στο οποίο όλοι, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ανδρών, των κοριτσιών και των αγοριών με αναπηρία, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Σας ευχαριστώ.