3 Δεκεμβρίου 2023 – Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ: Καλώ τον κόσμο να εργαστεί δίπλα-δίπλα με τα άτομα με αναπηρία.

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, μας υπενθυμίζει ότι η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαιτεί την τήρηση της υπόσχεσης να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, ειδικά τα 1,3 δισεκατομμύρια άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο.

Αντόνιο Γκουτέρες, Γ.Γ. ΟΗΕ

Σήμερα, στα μισά της Ατζέντας 2030, τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συστημικές διακρίσεις και εμπόδια που περιορίζουν την ουσιαστική ένταξή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για τα άτομα με αναπηρία απαιτεί εστίαση με ακρίβεια στις ανάγκες και τα δικαιώματά τους, όχι μόνο ως δικαιούχοι αλλά και ως ενεργοί συνεισφέροντες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε κάθε τραπέζι λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και σε όλες τις προσπάθειες των χωρών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης — από την εξάλειψη της φτώχειας έως την υγεία, την εκπαίδευση και τη δράση για το κλίμα.

Τα Ηνωμένα Έθνη δίνουν το παράδειγμα μέσω της στρατηγικής μας για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στην προώθηση της προόδου για τα άτομα με αναπηρία και μαζί με αυτά.

Σε αυτή τη σημαντική ημέρα, καλώ τον κόσμο να εργαστεί δίπλα-δίπλα με τα άτομα με αναπηρία για να σχεδιάσει και να προσφέρει λύσεις βασισμένες στα ίσα δικαιώματα σε κάθε χώρα και κοινότητα.

*  *** *