3 Μαρτίου 2019 – Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Άγριων Ζώων και Φυτών

Τα θαλάσσια είδη παρέχουν απαραίτητες υπηρεσίες που σχετίζονται με το οικοσύστημα.
Το πλανκτόν εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με οξυγόνο και πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα για τη διατροφή και τα μέσα διαβίωσης. Οι θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι και οι βιομηχανίες που τους υποστηρίζουν, εκτιμάται ότι ανέρχονται τουλάχιστον σε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, περίπου το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Η βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων αποτελούν τον Στόχο 14 των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σήμερα, η ωκεάνια ζωή υφίσταται σημαντικές πιέσεις, που κυμαίνονται από την κλιματική αλλαγή έως τη ρύπανση, την απώλεια του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος και την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων ειδών. Περίπου το ένα τρίτο των εμπορικών αποθεμάτων των ψαριών υπεραλιεύονται και πολλά άλλα είδη – από τα άλμπατρος έως τις χελώνες – απειλούνται από τη μη βιώσιμη χρήση των ωκεάνιων πόρων.
Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις. Για παράδειγμα, όταν γίνεται προσεκτική διαχείρηση της αλιείας, τα περισσότερα αποθέματα ψαριών έχουν καλές πιθανότητες ανάκαμψης. Η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) αυξάνει την κανονιστική ρύθμιση των θαλάσσιων ειδών. Και η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) ασχολείται με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.
Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Άγριων Ζώων και Φυτών, ας ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με την εξαιρετική ποικιλομορφία της θαλάσσιας ζωής και την κρίσιμη σημασία των θαλάσσιων ειδών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες στις μελλοντικές γενιές.