Πάνω από 39 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

https://news.un.org/en/story/2019/11/1051281