4 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό.

4 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αυτισμό να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την Ατζέντα 2030  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Αντόνιο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ (UN Photo/Manuel Elía)

H Ατζέντα 2030 αποτελεί δέσμευση για τη μείωση της ανισότητας μέσω της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Ωστόσο, πολλά άτομα με αυτισμό εξακολουθούν να ζουν απομονωμένα, να υφίστανται διακρίσεις και να είναι αποσυνδεδεμένα από τις κοινότητές τους, σε ιδρύματα ή ακόμη και στα σπίτια τους.

Η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει πολλές από αυτές τις ανισότητες μέσω της απώλειας ή της μείωσης των υπηρεσιών στο σχολείο, στα σπίτια και στην κοινότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα, οι προοπτικές και η ευημερία των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πορείας προς τα εμπρός καλύτερα μετά την πανδημία.

Η λύση έγκειται σε περισσότερα συστήματα υποστήριξης  για τα άτομα με αυτισμό. Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε  εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς και προγράμματα κατάρτισης που θα επιτρέπουν στους μαθητές με αυτισμό να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πορεία της επιλογής τους.

Πρέπει επίσης  να διαθέσουμε τεχνολογικές λύσεις για τα άτομα με αυτισμό ώστε να ζουν ανεξάρτητα στις κοινότητες τους κοινότητες. Η ενεργός διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρίες και τις οργανώσεις τους, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών.

Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό, ας επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και βιώσιμο για τα άτομα με αυτισμό.