5 Δεκεμβρίου 2019 – Διεθνής Ημέρα Εθελοντών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες – Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Η Ατζέντα 2030 ζητά τη δημιουργία ενός αμερόληπτου, δίκαιου, ανεκτικού, ανοικτoύ και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς κόσμο, στον οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες των πιο ευάλωτων.

Ο εθελοντισμός είναι ένας ισχυρός μηχανισμός ώστε οι άνθρωποι, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν μείνει πίσω, να συμμετέχουν στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όταν οι άνθρωποι γίνονται εθελοντές, συνδέονται με τους άλλους και προάγουν  το αίσθημα του σκοπού.

 Το φετινό θέμα της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού, «Εθελοντής για ένα Μέλλον Χωρίς Αποκλεισμούς», διακηρύσσει ότι μέσω του εθελοντισμού οι άνθρωποι συμβάλλουν ουσιαστικά  στη δημιουργία περισσότερο ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

 Μέσω εθελοντικών ενεργειών, οι άνθρωποι που ζουν  στο  περιθώριο μπορούν να ενταχθούν  περισσότερο στις κοινωνίες. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία #HerStory, με 500 εθελοντές συντάκτες από όλα τα αραβικά κράτη, έχει αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην αραβική έκδοση της Wikipedia, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη συμμετοχή των φύλων στον πολιτισμό της περιοχής. Οι Εθελοντές του ΟΗΕ στην εκστρατεία Accessible India αύξησαν την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες ελέγχοντας 1.600 δημόσια κτίρια σε 25 μεγάλες πόλεις. Επίσης, σε προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλο τον κόσμο, οι ίδιοι οι εκτοπισμένοι, προσφέρουν εθελοντικά   εκπαίδευση στα παιδιά και καλύτερη διαπολιτισμική κατανόηση.

 Εκτός από την αύξηση του αριθμού των Εθελοντών του ΟΗΕ που συμβάλλουν στις δραστηριότητες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της ατζέντας 2030, πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τον εθελοντισμό παγκοσμίως – καθώς ενισχύει την αλληλεγγύη και τη συνοχή με βάση τις αξίες της συνεργασίας και της αμοιβαιότητας. Ο εθελοντισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες Παγκόσμιας Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους, θα εφαρμόζονται από όλους τους ανθρώπους και για όλους τους ανθρώπους.

 Στη φετινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντών, ευχαριστώ όλους τους εθελοντές από όλο τον κόσμο που κάνουν τον κόσμο ένα μέρος πιο ανεκτικό και ανοιχτό σε όλους.