8 Μαρτίου 2019 – Διεθνής Ημέρα Γυναικών

Αντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ : Η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών είναι θεμελιώδους σημασίας για την παγκόσμια πρόοδο όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και την παγκόσμια αλληλεγγύη και να επωφεληθούμε από τις διαφορετικές προοπτικές, μόνο προκαλώντας τις ιστορικές αδικίες και προωθώντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώσαμε αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ηγεσία τους σε ορισμένους τομείς. Αλλά αυτά τα κεκτημένα δεν είναι καθόλου ολοκληρωμένα ή σταθερά – και έχουν ήδη προκαλέσει μια ενοχλητική αντίδραση από μια εδραιωμένη πατριαρχία.

Η ισότητα των φύλων είναι κατά βάση ζήτημα εξουσίας. Ζούμε σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο με έναν ανδροκρατούμενο πολιτισμό. Μόνο όταν δούμε τα δικαιώματα των γυναικών ως κοινό στόχο μας, μια διαδρομή για αλλαγή που ωφελεί όλους, θα αρχίσουμε να αλλάζουμε τις ισορροπίες.

Η αύξηση του αριθμού των γυναικών που είναι φορείς λήψης αποφάσεων είναι θεμελιώδης. Αυτό το έχω κάνει προσωπική και επείγουσα προτεραιότητα στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα έχουμε ισότητα των φύλων μεταξύ αυτών που ηγούνται των ομάδων μας σε όλο τον κόσμο καθώς και τον υψηλότερο αριθμό γυναικών στα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω αυτήν την πρόοδο.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση και άσκηση της εξουσίας. Όπως διαπίστωσε η Παγκόσμια Τράπεζα, μόνο έξι οικονομίες παρέχουν στις γυναίκες και τους άνδρες ίσα νομικά δικαιώματα σε τομείς που επηρεάζουν τη δουλειά τους. Και αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, θα χρειαστούν 170 χρόνια για να κλείσει το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα.

Οι εθνικιστικές και λαϊκιστικές ατζέντες και τα προγράμματα λιτότητας προσθέτουν στην ανισότητα των φύλων με πολιτικές που περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και περικόπτουν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε ορισμένες χώρες, ενώ τα ποσοστά ανθρωποκτονιών συνολικά μειώνονται, τα ποσοστά γυναικοκτονιών αυξάνονται. Σε άλλα παρατηρούμε μία άρση της νομικής προστασίας για την ενδοοικογενειακή βία ή τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών καθιστά τις ειρηνευτικές συμφωνίες πιο ανθεκτικές, αλλά ακόμη και οι κυβερνήσεις που υποστηρίζουν ένθερμα δεν υποστηρίζουν τα λόγια τους με δράση. Η χρήση της σεξουαλικής βίας ως τακτικής στις συγκρούσεις συνεχίζει να αφήνει το τραύμα της σε ανθρώπους και ολόκληρες κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ηγεσίας των γυναικών. Δεν πρέπει να χάσουμε έδαφος που έχει κερδηθεί εδώ και δεκαετίες και πρέπει να ασκήσουμε πίεση για εκτεταμένη, ταχεία και ριζική αλλαγή.

Το φετινό θέμα της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, «Ισότητα στην Τεχνολογία, Καινοτομία για την Αλλαγή» (“Think Equal, Build Smart, Innovate for Change”), ασχολείται με την υποδομή, τα συστήματα και τα πλαίσια που έχουν κατασκευαστεί σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με μια ανδροκρατική κουλτούρα. Πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους επαναπροσδιορισμού και ανοικοδόμησης του κόσμου μας, έτσι ώστε να λειτουργεί για όλους. Οι γυναίκες φορείς λήψης αποφάσεων σε τομείς όπως ο αστικός σχεδιασμός, οι μεταφορές και οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση των γυναικών, να αποτρέψουν την παρενόχληση και τη βία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων.

Αυτό ισχύει εξίσου για το ψηφιακό μέλλον που βρίσκεται ήδη εδώ. Η καινοτομία και η τεχνολογία αντικατοπτρίζουν τους ανθρώπους που τις δημιουργούν. Η υποεκπροσώπηση και η έλλειψη διατήρησης των γυναικών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών και του σχεδιασμού θα πρέπει να αποτελέσουν αιτία ανησυχίας για όλους.

Τον περασμένο μήνα, στην Αιθιοπία, πέρασα χρόνο με το African Girls Can Code, μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και στην εκπαίδευση των ηγετών τεχνολογίας του αύριο. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα την ενέργεια και τον ενθουσιασμό που αυτά τα κορίτσια είχαν φέρει στα σχέδιά τους. Προγράμματα όπως αυτό δεν αναπτύσσουν μόνο δεξιότητες: καταπολεμούν τα στερεότυπα που περιορίζουν τις φιλοδοξίες και τα όνειρα των κοριτσιών.

Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ας διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να διαμορφώσουν τις πολιτικές, τις υπηρεσίες και τις υποδομές που έχουν αντίκτυπο στις ζωές όλων μας. Και ας υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια που καταστρέφουν φράγματα για να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για όλους.