12 Νοεμβρίου 2019 – Οι Ιρακινοί πληρώνουν ένα «αδιανόητο τίμημα» για να ακουστούν.

https://news.un.org/en/story/2019/11/1051311