Ο ΟΗΕ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΓΝΩΣΤΟΣ

Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και το ανθρωπιστικό έργο του ΟΗΕ. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί άλλοι λιγότερο γνωστοί τρόποι, με τους οποίους ο ΟΗΕ επηρεάζει τη ζωή μας. Το κείμενο αυτό παρουσιάζει εν συντομία τη δομή και το έργο των Ηνωμένων Εθνών, το πώς εργάζεται για έναν καλύτερο κόσμο.

Το έργο των Ηνωμένων Εθνών είναι ζωτικής σημασίας στην παγκόσμια προσπάθεια επίλυσης των προσκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν περισσότερες από 30 «θυγατρικές» οργανώσεις, αποτελώντας αυτό που είναι γνωστό ως «σύστημα του ΟΗΕ». Ο ΟΗΕ και το σύστημα των οργανώσεών του εργάζονται καθημερινά για την προώθηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση των ασθενειών και τη μείωση της φτώχειας. Οι οργανώσεις του ΟΗΕ καθορίζουν τα πρότυπα για ασφαλείς και αποτελεσματικές αερομεταφορές, συμβάλλουν στη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και την προστασία του καταναλωτή. Τα Ηνωμένα Έθνη ηγούνται της παγκόσμιας εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Σε όλο τον κόσμο, ο ΟΗΕ και οι οργανώσεις του παρέχουν βοήθεια στους πρόσφυγες, υλοποιούν προγράμματα αποναρκοθέτησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής τροφίμων και ηγούνται της μάχης κατά του AIDS.

Το Σεπτέμβριο του 2005, τα μέλη του ΟΗΕ συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, αφενός, για να εορτάσουν τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού και, αφετέρου, για να λάβουν αποφάσεις με στόχο την υλοποίηση του συλλογικού οράματος της Διακήρυξης της Χιλιετίας, που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Τότε, τα κράτη-μέλη, εκπροσωπούμενα στο ανώτατο επίπεδο – συμπεριλαμβανομένων 147 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων- έθεσαν μετρήσιμους στόχους, για όλους τους τομείς δράσης του ΟΗΕ. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παρουσίασε μια σειρά προτάσεων για αλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί ό,τι είναι δυνατό. Στην έκθεσή του με τίτλο “Με Μεγαλύτερη Ελευθερία”, απευθύνει έκκληση για ανάληψη συγκεκριμένης δράσης στους τομείς της ανάπτυξης, της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στον τομέα της αναδιοργάνωσης των διεθνών θεσμών -συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ- έτσι ώστε να συνεχισθεί αποτελεσματικότερα η υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. (Ολόκληρη η έκθεση βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.un.org/largerfreedom).