Tien jaar om onze wereld te transformeren

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn onze gemeenschappelijke visie om armoede uit te roeien, de planeet te redden en een vreedzame wereld op te bouwen. Er wordt overal ter wereld steeds meer gewerkt aan deze visie.

Met nog tien jaar te gaan worden wereldwijd krachten gebundeld om de belofte van 2030 na te komen door nog meer regeringen en bedrijven te engageren. Maar hierbij ook een oproep aan iedereen om een steentje bij te dragen aan de Werelddoelen.

Een decennium van actie om de Werelddoelen te bereiken

Momenteel wordt er op veel plaatsen wel vooruitgang geboekt, maar wereldwijd ontwikkelen de maatregelen zich nog niet met de nodige snelheid en omvang. 2020 moet de start zijn van tien jaar vol ambitieuze maatregelen om Agenda 2030 te realiseren.

Het decennium van actie vereist snellere duurzame oplossingen voor de voornaamste uitdagingen in de wereld, waaronder de bestrijding van armoede, genderdiscriminatie, klimaatverandering en  ongelijkheid en het dichten van de financiële kloof.

In september 2019 riep de VN-Secretaris-Generaal alle sectoren in de samenleving op om tijdens dit decennium actie te ondernemen op drie niveaus. Ten eerste, actie op wereldniveau ter meer leiderschap, meer middelen en slimmere oplossingen omtrent de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen garanderen. Ten tweede, actie op lokaal niveau om te zorgen voor de noodzakelijke transitie in beleid, begroting, instellingen en regelgeving van nationale, regionale en lokale autoriteiten. Ten derde, actie door individuen, waaronder jongeren, het maatschappelijk middenveld, de media, de privésector, vakbonden, de academische wereld en andere belanghebbenden. Zo brengen we een onstuitbare beweging op gang die de noodzakelijke veranderingen aandrijft.

Tien jaar actie…

…engageert iedereen ter wereld

We zetten ons in om een onstuitbare kracht te creëren die gekoppeld is aan de Werelddoelen.

We brengen de risico’s in kaart zodat niemand achterblijft.

Dat vereist dat ieder van ons actie onderneemt, zowel individueel als collectief, op lokaal niveau en op wereldniveau

…vraagt om daadkracht en ambitie

We moeten de generatie zijn die extreme armoede beëindigt, de strijd tegen klimaatverandering wint en een einde maakt aan onrechtvaardigheid en genderongelijkheid.

We eisen verantwoording van onze leiders en we wijzen op de mogelijkheden wanneer acties resultaat opleveren.

…promoot ideeën die oplossingen kunnen worden

We werpen licht op oplossingen die toegankelijkheid vergroten en laten de kracht van ideeën zien.

We stimuleren financiële investeringen, technologie en duurzame innovatie terwijl we jongeren in onze gemeenschappen de ruimte bieden om verandering te leiden.

Waarom we hoopvol zijn

Het verleden heeft aangetoond dat we gezamenlijk in staat zijn om iets buitengewoons te verwezenlijken. Agenda 2030 is ons stappenplan om de wereld te bouwen die we verlangen. De Werelddoelen zijn onze grootste hoop voor de mensheid, de planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Nu is het tijd om onze belofte waar te maken.