Werken bij de VN

De Verenigde Naties is steeds op zoek naar werknemers om goed te kunnen draaien als internationale organisatie. Omwille van de grote hoeveelheid en soorten jobs is het onmogelijk om ze allemaal op te lijsten.

Algemene informatie over werken bij de Verenigde Naties en huidige vacatures: meer info.

De gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s (i.e. UNESCO, UNICEF, WHO, etc.) hanteren hun eigen rekruteringsprogramma’s. Kandidaten kunnen best de website van de desbetreffende organisaties consulteren voor informatie omtrent werkgelegenheid. De volgende webpagina bevat links naar vacatures van meer dan 30 VN-organisaties: meer info

Stageprogramma’s

Stageprogramma’s bij alle hoofdlocaties van de Verenigde Naties: meer info

Stages binnen het VN systeem

Indien je geïnteresseerd bent in stages bij andere fondsen en programma’s van de VN, dan vind je hier de nodige informatie.

Stage bij het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) in Brussel

UNRIC Brussel heeft mogelijkheden voor stages voor periodes van vier tot zes maanden. Voor alle stages bij UNRIC moeten kandidaten een universitaire achtergrond hebben op gebied van communicatie, journalistiek, internationale betrekkingen of politieke wetenschappen. Kandidaten moeten zich vloeiend kunnen uitdrukken (zowel schriftelijk als mondeling) in minstens één van de officiële werktalen van UNRIC – Engels of Frans. Kennis van een andere taal van West-Europa is eveneens gewenst.

UNRIC Interns with Queen Mathilde of Belgium at the European Development Days.

De stages worden niet vergoed. Succesvolle kandidaten bekostigen zelf hun reis naar Brussel, verblijf en onkosten gedurende de stageperiode.

 

Alle stagemogelijkheden kan je vinden op de vacaturedatabank van de Verenigde Naties

Young professionals programma (YPP)

Met het oog op een evenwichtige geografische vertegenwoordiging van haar academisch gevormd personeel, zoekt de Verenigde Naties hoogopgeleiden uit bepaalde landen. Het Young professionals programme (YPP) is een rekruteringsinitiatief dat nieuw talent brengt naar de Verenigde Naties via een toelatingsexamen. Meer info vind je hier.

Assistent-deskundigen (JPO) Programma

Dit programma geeft jonge deskundigen die net afgestudeerd zijn aan universiteiten of hogescholen, de kans om professionele ervaring op te doen binnen de technische coöperatie van het Secretariaat van de Verenigde Naties. Een assistent-deskundige wordt aangenomen op basis van bilaterale akkoorden tussen de Verenigde Naties en de donorlanden. Meer info | Zie ook

Vrijwilligersprogramma van de VN (UNV)

Het vrijwilligersprogramma van de Verenigde Naties is de VN-organisatie die bijdraagt tot vrede en ontwikkeling via wereldwijd vrijwilligerswerk: meer info

Blauwhelmen

Behalve de “Blauwhelmen”, militaire strijdkrachten die rechtstreeks door de lidstaten worden geleverd, rekent de VN ook op civiele staf voor haar vredesmissies. Informatie omtrent recrutering voor vredesmissies is hier beschikbaar.

Salaris en Voordelen

Meer info over salarissen, vergoedingen, voordelen en jobclassificaties bij de Verenigde Naties:

Meer info

Examens voor taalkundige posities

De Verenigde Naties is op zoek naar gekwalificeerde kandidaten om taalkundige posities in te vullen:

Meer info

Nuttige links

Subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties: meer info
Volg het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid ook op Facebook.

Beursopener: Nederlandse studenten die naar het buitenland willen voor studie, stage of onderzoek kunnen Beursopener gebruiken als ze op zoek zijn naar extra financiering van hun kosten. Meer info

Onze folder “Jobs en stages bij de VN