VN 75 jaar

In januari 2020 heeft de VN-Secretaris-Generaal de UN75-campagne gelanceerd. Niet als een feest, maar als ’s werelds grootste gesprek over de huidige internationale uitdagingen, en de kloof tussen de toekomst die we willen en waar we naartoe gaan als de huidige trends zich voortzetten.

De Secretaris-Generaal ziet UN75 als een kans voor de VN om te luisteren naar de bevolking over wat zij belangrijk vindt en voorstelt voor een betere wereldwijde samenwerking. UN75 is een initiatief om mensen hun hoop en bezorgdheden voor de toekomst beter te begrijpen. Hierbij worden mensen overal uitgenodigd om een toekomst voor te stellen die zij voor ogen hebben en om mee te denken hoe ze die toekomst kunnen verwezenlijken voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen.

Het is de bedoeling om via formele en informele enquêtes en gesprekken de wereldwijde bezorgdheden in kaart te brengen en inzichten te krijgen over welke soort wereldwijde samenwerking nodig is. De enquêtes en gesprekken waren ook bedoeld om zich opnieuw te kunnen voorstellen welke rol de Verenigde Naties zouden kunnen spelen bij het aanpakken van onze wereldwijde uitdagingen.

Aangezien de pandemie face-to-facebijeenkomsten in veel landen moeilijk maakte, leverde de campagne extra inspanningen om mensen online te bereiken, o.a. via de “één-minuut-enquête“. Er werd ook meer ingezet op sociale media en gesprekken werden online gehouden waar mogelijk. Tegelijkertijd werd er meer nadruk gelegd en manieren gezocht om mensen te bereiken die geen internet hebben. Zo konden mensen terecht bij VN-kantoren en lokale partners. Er werd ook telefonisch gecommuniceerd of via sms.

De campagne verrichtte het grootste en meest uiteenlopende wereldwijde onderzoek tot nu toe over de prioriteiten na COVID-19. Dat was mogelijk door vragen aan het onderzoek toe te voegen hoe de wereld kan herstellen van de pandemie.

Op 21 september hebben meer dan 1 miljoen mensen in alle lidstaten en waarnemende landen van de VN de “één-minuut-enquête” afgenomen en zijn er meer dan 1.000 gesprekken gehouden in 82 landen over de hele wereld.

Daarnaast hebben 50.000 mensen in 50 landen deelgenomen aan een onafhankelijke peiling door Edelman en het Pew Research Center, en is in 70 landen een kunstmatige intelligentie-analyse van sociale en traditionele media uitgevoerd, samen met academisch onderzoek in alle regio’s.

Samen vertegenwoordigen zij de meest ambitieuze poging van de VN om de huidige toestand te evalueren en om te weten wat de bevolking belangrijk vindt en voorstelt voor de wereldwijde uitdagingen. De resultaten van de enquêtes tonen ook unieke inzichten over de toekomst die we willen en de VN die we nodig hebben.

Neem deel aan het gesprek!

Meer info: