SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Het ultieme doel van de Verenigde Naties is het bewerkstelligen van vreedzame samenlevingen. Helaas moeten we vaststellen dat bepaalde regio’s gekenmerkt blijven door instabiliteit en conflicten. 

Het doel van de zestiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 16) is om wereldwijd geweld te verminderen, net als het aantal doden dat dit probleem met zich meebrengt. SDG 16 wil een einde maken aan mishandeling, uitbuiting en mensenhandel en alle vormen van geweld en marteling uitroeien.

Daarom is het noodzakelijk de bronnen van geweld aan te pakken en de illegale geldstromen, wapenhandel en corruptie tegen 2030 aanzienlijk te verminderen. Dit wordt een enorme uitdaging: volgens een internationaal rapport van 2008 bedraagt de internationale wapenhandel naar schatting meer dan 1200 miljard dollar per jaar.

Het is belangrijk om alle landen te verenigen rond een wereldwijd gemeenschappelijk beleid. De achtste Millenniumdoelstelling promootte een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling. SDG 16 bouwt hierop verder en pleit voor de uitbreiding en versterking van de betrokkenheid van ontwikkelingslanden bij de instellingen voor een wereldwijd gemeenschappelijk beleid.

Om internationale samenwerking te bevorderen, is het ook aan de nationale instellingen om op alle niveau’s de middelen te versterken die bijdragen aan de strijd tegen geweld, terrorisme en criminaliteit.

Gerelateerde link: United Nations Peacekeeping

Doelstelling 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.2     Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen

16.3     De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen

16.4     Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden

16.5     Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen

16.6     Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus

16.7     Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

16.8     Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur

16.9     Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie

16.10     Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen

16.a     Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden

16.b     Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling