SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

In bijna elke grote uitdaging en kans in de wereld staat energie centraal. Zowel voor jobs, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie als voor het verhogen van de inkomens is toegang tot energie essentieel.

Toch heeft één op vijf mensen in de wereld geen toegang tot moderne elektriciteit. Drie miljard mensen zijn voor koken en verwarming nog steeds afhankelijk van hout, steenkool, houtskool of dierlijk afval. Energie draagt het meeste bij aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het aandeel van CO2-uitstoot bij energie beperken, is een van de hoofddoelen om klimaatveranderingen op lange termijn onder controle te houden.

De zevende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG7) zet vijf doelen voorop die tegen 2030 bereikt moeten worden. De lidstaten beloven de universele toegang tot propere, betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten te verzekeren.

Grote vraag

Tussen 1990 en 2010 is er wel vooruitgang geboekt. Het aantal mensen met toegang tot elektriciteit is met 1,7 miljard gestegen. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien, net zoals de vraag naar goedkope energie. De globale economie is evenwel afhankelijk van fossiele brandstoffen en veroorzaakt een stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Dit creëert drastische veranderingen in het klimaat en bedreigt de gezondheid en de levenskwaliteit. Sinds 1990 is de globale CO2-uitstoot met meer dan 46% gestegen.

Daarom dienen we tegelijkertijd het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en de energie-efficiëntie te verdubbelen.

Europa

De Europese Unie mikt tegen 2020 op een reductie van 20% voor broeikasgassen en zou goed op weg zijn om de eigen doelstellingen te halen. Toch hinken vier lidstaten achterop, waaronder België en Luxemburg.

De EU is wereldleider als het gaat over de productie van windturbines: in 2013 was bijna 40% van de markt in handen van Europese bedrijven. Tegen 2030 wil de Europese Unie 27% van de energie uit hernieuwbare bronnen halen.

SE4ALL

Voormalig Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon maakte van duurzame energie een van de vijf speerpunten van zijn tweede ambtstermijn. Met de oprichting van het wereldwijde initiatief Sustainable Energy for All (SE4ALL) erkent de VN de groeiende impact van energie op economische ontwikkeling en klimaatverandering. De organisatie wil alle sectoren van de maatschappij mobiliseren om actie te ondernemen. Daarnaast was energie(efficiëntie) een van de belangrijke onderwerpen op de klimaatconferentie van Parijs in december 2015.

Doelstelling 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.1     Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen

7.2     Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen

7.3     Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen

 

7.a     Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie

7.b     Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma’s