Biografie

Amina J. Mohammed, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Portret van de Vice-Secretaris-Generaal Amina J MohammedMw. Amina J. Mohammed was minister van milieu van de Federale Republiek van Nigeria van november 2015 tot december 2016. Ze coördineerde de inspanningen van het land rond klimaatactie, bescherming van de natuurlijke omgeving en het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Daarvoor werkte ze als Speciaal Adviseur inzake Ontwikkelingsplanning voor Secretaris-Generaal Ban Ki-moon na 2015. In die hoedanigheid leverde ze een cruciale bijdrage aan de totstandkoming van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Alvorens Mw. Mohammed begon te werken voor de VN, werkte ze voor drie opeenvolgende regeringen van Nigeria, waarbij ze Speciaal Adviseur was voor de Millenniumdoelstellingen en advies gaf over zaken als armoede, hervormingen van de publieke sector en duurzame ontwikkeling. Daarenboven coördineerde ze programma’s voor de Millenniumdoelstellingen, waarvan de jaarlijkse waarde opliep tot 1 miljard dollar.

Verder is Mw. Mohammed docente in Ontwikkelingszaken aan de Columbia-universiteit en zetelt ze in verschillende internationale adviesraden en adviespanels, waaronder het Panel van de VN-Secretaris-Generaal voor de Ontwikkelingsagenda na 2015, de Adviesgroep van Onafhankelijke Experten over de Datarevolutie en Duurzame Ontwikkeling, het Globale Ontwikkelingsprogramma van de Bill & Melinda Gates Foundation, de Millenniuminitiatieven van de Afrikaanse Vrouwen, Girl Effect, de Hervorming van de Afrikaanse Unie in 2016 en het ActionAid Project voor Internationaal Recht op Onderwijs.

Mw. Mohammed begon haar 35-jarige carrière in de private sector bij architecten en ingenieurs die verantwoordelijk waren voor het beheer van projecten inzake gezondheid, onderwijs en overheidsgebouwen.

Mw. Mohammed werd geboren in 1961 en studeerde in Nigeria en het Verenigd Koninkrijk. Ze is getrouwd en heeft 6 kinderen.

DE FUNCTIE

De functie van Adjunct-Secretaris-Generaal werd in het leven geroepen door de Algemene Vergadering eind 1997 als onderdeel van de hervorming van de Verenigde Naties om operaties van het Secretariaat te helpen beheren en om de samenhang van activiteiten en programma’s te verzekeren. Het doel was ook om meer leiderschap te tonen op economisch en sociaal vlak.
De Algemene Vergadering besliste om de functie van Adjunct-Secretaris-Generaal in te stellen als een integraal onderdeel van het bureau van de Secretaris-Generaal. De details werden vastgelegd in het eerste Addendum bij het rapport van de Secretaris-Generaal en in de verklaring van de Secretaris-Generaal op 4 november 1997 aan de Algemene Vergadering over de hervorming van de Verenigde Naties. De post werd als volgt omschreven: ‘maatregelen en voorstellen, zonder nadeel voor het mandaat van de Secretaris-Generaal zoals het bepaald werd in het Charter van de Verenigde Naties en in overeenstemming met de bestaande besluitvorming’. De volgende verantwoordelijkheden zijn door de Secretaris-Generaal gedelegeerd aan de Adjunct-Secretaris-Generaal:

(a)    De Secretaris-Generaal bijstaan in bestuur van het Secretariaat;
(b)    Optreden als Secretaris-Generaal in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in afwezigheid van de Secretaris-Generaal en in alle gevallen wanneer de Secretaris-Generaal hierover beslist;
(c)    De Secretaris-Generaal ondersteunen in het verzekeren van intersectorale en interinstitutionele coherentie van activiteiten en programma’s en de Secretaris-Generaal bijstaan om meer leiderschap te tonen in sociale en economische aangelegenheden en om de Verenigde Naties te versterken als centrum voor ontwikkelingsbeleid en ontwikkelingshulp;
(d)    De Secretaris-Generaal vertegenwoordigen tijdens conferenties, bij officiële functies en ceremoniële en andere gelegenheden met instemming van de Secretaris-Generaal;
(e)    Verschillende opdrachten uitvoeren zoals bepaald door de Secretaris-Generaal.

VOORMALIGE ADJUNCT-SECRETARISSEN-GENERAAL

De Canadese Louise Fréchette was de eerste Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Ze begon haar functie op 2 maart 1998, na haar aanstelling door Secretaris-Generaal Kofi Annan. Ze bleef aan tot 31 maart 2006.

Op 3 maart 2006 werd Mark Malloch Brown aangesteld als Adjunct-Secretaris-Generaal. Op 1 april nam hij zijn mandaat op na het vertrek van zijn voorganger Louise Fréchette. Hij bleef aan tot eind december 2006.

Op 1 februari 2007 werd Dr. Asha-Rose Migiro aangesteld als derde Adjunct-Secretaris-Generaal. Ze bleef aan tot eind juli 2012.

Jan Eliasson was de vierde Adjunct-Secretaris-Generaal. Hij begon zijn ambt op 1 juli 2012 en beëindigde deze eind december 2016.