Biografie

António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Portret van de VN Secretaris-Generaal Antonio GuterresAntónio Guterres, de negende Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, trad aan op 1 januari 2017. Na getuige te zijn van het lijden van de meest kwetsbare mensen op aarde, in vluchtelingenkampen en conflictzones, is de Secretaris-Generaal vastbesloten om menselijke waardigheid de kern van zijn werk te maken, en te functioneren als een vredesstichter, bruggenbouwer en een promoter van hervorming en innovatie. Op 18 juni 2021 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn.

Voor zijn aanstelling als Secretaris-Generaal werkte M. Guterres als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van juni 2005 tot december 2015 en stond hij aan het hoofd van een van ’s werelds belangrijkste humanitaire organisaties tijdens een aantal van de ergste vluchtelingencrisissen in decennia. De conflicten in Syrië en Irak en de crisissen in Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Jemen, leidden tot een enorme stijging van UNHCR’s activiteiten in die landen. Zo steeg het aantal mensen die ontheemd raakten door conflict en vervolging van 38 miljoen in 2005 tot meer dan 60 miljoen in 2015. Voor zijn benoeming bij UNHCR, werkte M. Guterres meer dan 20 jaar in de overheidssector en de publieke dienstverlening. Hij was premier van Portugal van 1995 tot 2002. Gedurende deze tijd was hij nauw betrokken bij de internationale inspanningen om de crisis in Oost-Timor op te lossen. Als voorzitter van de Europese Raad in het voorjaar van 2000, leidde hij de adoptie van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid in goede banen en zat hij mee de eerste Europese Unie-Afrika top voor. Hij was een lid van de Portugese Raad van State van 1991 tot 2002. In 1976 raakte M. Guterres verkozen in het Portugese Parlement, waar hij 17 jaar zetelde. Gedurende deze tijd was hij voorzitter van het Parlementair Comité voor Economie, Financiën en Planning en het Parlementair Comité voor Territoriale Administratie, Gemeentes en Milieu. Hij was ook leider van de parlementaire groep van zijn partij. Van 1981 tot 1983 was M. Guterres lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, waar hij zetelde in de Commissie Demografie, Migratie en Vluchtelingen. M. Guterres was vele jaren actief in de Socialistische Internationale, een wereldwijd vertakte organisatie van sociaaldemocratische politieke partijen. Hij was vice-voorzitter van de organisatie van 1992 tot 1999, mede-voorzitter van de Afrikaanse Commissie en later van de Ontwikkelingscommissie. Hij fungeerde als voorzitter van 1999 tot midden 2005. Daarnaast richtte hij ook de Portugese Vluchtelingenraad en de Portugese consumentenvereniging DECO op. Hij nam het voorzitterschap op van het ‘Centro de Acção Social Universitário’, een vereniging die sociale ontwikkelingsprojecten uitvoerde in de arme buurten van Lissabon in de vroege jaren ’70. M. Guterres is lid van de Club van Madrid, een onafhankelijke organisatie die bestaat uit voormalige, democratisch verkozen staatshoofden en regeringsleiders van over heel de wereld. M. Guterres werd geboren in Lissabon in 1949 en studeerde af als ingenieur aan het ‘Instituto Superior Técnico’. Hij spreekt vloeiend Portugees, Engels, Frans en Spaans. Hij is getrouwd met Catarina de Almeida Vaz Pinto, de schepen van cultuur van Lissabon, en heeft twee kinderen, een stiefzoon en drie kleinkinderen.