UN75 enquête: VN moet transparanter en doeltreffender zijn

UN75_UN_emblem_tagline_blue_dutch

Voorlopige resultaten van de VN-enquête naar aanleiding van haar 75-jarig bestaan, die in volle COVID-19-crisis georganiseerd werd, tonen aan dat er een grote vraag is naar meer solidariteit en naar acties om ongelijkheid en de klimaatverandering tegen te gaan.

Volgens de enquête vindt de overgrote meerderheid (meer dan 87% van de respondenten) dat het essentieel is om wereldwijd samen te werken om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, en dat internationale samenwerking nu belangrijker is dan ooit door de pandemie.

Zes op de tien personen zijn van mening dat de VN vijfenzeventig jaar na haar oprichting een betere plek hebben gemaakt van de wereld. 74% vindt de VN onmisbaar om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Toch willen de respondenten dat de VN verandert en vernieuwt: ze moet rekening houden met de diverse actoren van de 21ste eeuw, transparanter zijn, verantwoordelijker en doeltreffender.

Dit wereldwijd consultatieproces dat in januari 2020 startte naar aanleiding van haar 75-jarig bestaan, is de meest ambitieuze inspanning die de VN tot nu toe heeft geleverd om inzicht te krijgen wat er verwacht wordt van internationale samenwerking, en van de VN in het bijzonder.

We moeten als nooit tevoren eensgezindheid tonen om de noodsituatie van vandaag te overwinnen, de wereld weer op gang te laten komen en de visie van het VN-Handvest te respecteren,” zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres.

Het is tot nu toe ook het grootste onderzoek naar wat het belangrijkste is om te herstellen van de COVID-19-pandemie. Op 21 september 2020 hebben al meer dan een miljoen mensen uit alle landen en uit alle lagen van de bevolking deelgenomen. Je kan trouwens nog tot eind dit jaar je stem online laten gelden.

Solidariteit, gezondheid, klimaat

“Mensen zien het groots: ze willen meer internationale samenwerking en wereldwijde solidariteit. Het is nu tijd om op die wensen in te gaan en de doelstellingen te realiseren,” zei de VN-Secretaris-Generaal nog.

De enquête peilde ook naar de grote uitdagingen van de wereld en wat prioritair is, dit zijn de belangrijkste actiepunten:

  • Te midden van de huidige COVID-19-crisis is voor de meeste respondenten een betere toegang tot basisvoorzieningen van essentieel belang. Dat omvat gezondheidszorg, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, grotere internationale solidariteit en meer steun voor degenen die het zwaarst getroffen zijn. Dat laatste houdt in dat ongelijkheid moet aangepakt worden en dat er opnieuw moet gebouwd worden aan een inclusievere economie.
  • In de toekomst moet de grootste prioriteit gaan naar de klimaatcrisis en onze natuurlijke omgeving. Andere prioriteiten zijn: meer respect voor de mensenrechten waarborgen, conflicten oplossen, armoede aanpakken en corruptie terugdringen.

Volledig verslag en persmap: https://www.un.org/un75/presskit

Neem deel aan het gesprek: www.un75.online

Meer info: