UN75: Live herdenking van de 75e verjaardag van het Handvest van de Verenigde Naties

Op vrijdag nodigt de Verenigde Naties je uit om de goedkeuring van haar oprichtingsakte, het Handvest van de Verenigde Naties, te herdenken, de balans op te maken en samen na te denken over hoe we de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Het live-evenement wordt afgesloten met een concert.

Vanaf 15.00 uur (Brusselse tijd) kan je, na een inleiding door verschillende VN-leiders, luisteren naar een interactief debat over het belang van de waarden en doelstellingen van het Handvest en de toekomstige rol van de VN.

Als eerbetoon aan het gastland, maar ook aan San Francisco en New York, twee steden die centraal staan in de geschiedenis van het Handvest, wordt het evenement afgesloten met een virtueel optreden van New York Philharmonic orkest en het San Francisco Symfony orkest.

Het Handvest van de Verenigde Naties werd op 26 juni 1945 in San Francisco ondertekend en trad op 24 oktober 1945 in werking. Hiermee werden de Verenigde Naties opgericht, als middel om toekomstige generaties te vrijwaren van oorlog.

Vertrouwen in multilateralisme hernieuwen

Ter gelegenheid van deze verjaardag herinnert Tijjani Muhammad-Bande, President van de Algemene Vergadering van de VN, eraan dat de waarden en doelstellingen van het Handvest (handhaving van de internationale vrede en veiligheid, sociale vooruitgang en betere levensomstandigheden, versterking van het internationaal recht en bevordering van de mensenrechten) “vandaag de dag nog net zo relevant zijn als 75 jaar geleden”.

“Door na te denken over de successen en door lessen te trekken uit het verleden en de huidige uitvoering van het Handvest, wil dit evenement een hernieuwd vertrouwen wekken in het multilateralisme en aanzetten tot collectieve actie om te bouwen aan de toekomst die we willen,” zei Tijjani Muhammad-Bande. Het evenement is ook gericht op jeugd, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

Heropbouw na de pandemie

“Hierover nadenken is nu meer dan nodig in het licht van de moeilijke omstandigheden die we meemaken. De COVID-19-pandemie is de eerste echte wereldwijde pandemie sinds de afgelopen eeuw en is een van de belangrijkste uitdagingen voor de Verenigde Naties sinds onze oprichting,” merkte de President van de Algemene Vergadering op.

Op 26 juni zullen ook de intergouvernementele onderhandelingen over de collectieve inzet van de lidstaten voor multilateralisme, de Verenigde Naties en hun gezamenlijke visie op een gemeenschappelijke toekomst worden afgesloten. Deze onderhandelingen moeten leiden tot de UN75-verklaring die tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september wordt aangenomen.

“Het Decennium van actie voor de uitvoering van Agenda 2030 en het Akkoord van Parijs zijn vandaag de beste concrete voorbeelden van de universele waarden die in het Handvest van de Verenigde Naties zijn verankerd. De wederopbouw na de COVID-19-pandemie vereist internationale en intersectorale samenwerking,” zei Bande nog.

Zelf deelnemen?

Creëer een foto met een van de fotofilters die naar de kernboodschappen van het VN-Handvest verwijzen: https://share.un75.online!

Voor haar 75e jarig bestaan organiseert de VN een brede dialoog over de rol van wereldwijde samenwerking bij het bouwen aan een betere toekomst voor de mensheid. Doe mee met het gesprek.

Meer informatie over 75 jaar VN-Handvest

Meest recent