300 bomen geplant voor plaatselijk milieu in de buurt van Brussel

Om de vijfde VN-Milieuvergadering (UNEA-5) kracht bij te zetten heeft het VN-Milieuprogramma (UNEP) in Brussel op 26 februari het herstel van ecosystemen met een lokale actie ondersteund. Het team heeft 300 nieuwe bomen geplant in het Geografisch Arboretum van Tervuren, net buiten Brussel, om het herstel van dit unieke bos te ondersteunen.

De UNEA-5, die van 22 tot en met 23 februari online plaatsvond met als thema “Acties versterken voor de natuur om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken”, werd vorige week afgesloten met een dringende oproep om de urgente planetaire crisis aan te pakken: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. Hiermee werd een duidelijke boodschap de wereld in gestuurd dat we onze relatie met de planeet moeten veranderen.

Het rapport “Making Peace with Nature” van UNEP, dat ook in de marge van de UNEA-5 Milieuvergadering werd gelanceerd, wijst erop dat bossen wereldwijd bijna een derde van het landoppervlak van de aarde uitmaken. Bijna tien procent van het mondiale bosoppervlak is sinds 1990 verloren gegaan door omzetting in ander landgebruik.

“Wij dragen natuurlijk ons steentje bij”, zegt Veronika Hunt Šafránková, hoofd van het UNEP-kantoor in Brussel, bij de aftrap van het boomplantinitiatief. “Als organisaties, gemeenschappen en individuen is het aan ons allemaal om onze relatie met de natuur te helpen herstellen en klimaatverandering tegen te houden. Door vandaag deze jonge dennenbomen te planten, helpen wij de toestand van het plaatselijke bosgebied te verbeteren.”

Helaas zijn de gevolgen van de klimaatverandering ook in het Arboretum van Tervuren zichtbaar. Extreme weersomstandigheden zoals zware stormen, langdurige droogte en hevige regenval, maar ook andere bedreigingen, zoals de opkomst van nieuwe parasieten, hebben het bos geteisterd, waardoor honderden bomen verloren zijn gegaan. Het Arboretum,  dat meer dan 30 000 bomen en struiken rijk is, speelt een bijzondere rol in de strijd tegen klimaatverandering omdat wetenschappers er een grote verscheidenheid aan bomen uit de hele wereld kunnen bestuderen.

Die bomen zijn een waardevolle bron om natuurgebaseerde oplossingen te verkennen en uit te voeren. Het herstel van bosecosystemen en de ontwikkeling van natuurgebaseerde oplossingen zijn doelstellingen van het VN-decennium van het ecosysteemherstel, dat tot 2030 van kracht zal zijn.

Het UNEP-team in Brussel werd bijgestaan door collega’s van de Europese Commissie (DG Milieu en DG Klimaat). Ze hebben drie verschillende soorten dennenbomen geplant onder professionele begeleiding van boswachters van het Arboretum en met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.

Meer informatie:

Meest recent