Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN: “maak van 2024 een keerpunt voor onderwijs”

Amina J. Mohammed, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, riep op tot een onderwijstransformatie tijdens haar bezoek in Brussel op donderdag (11 april) aan een door de Europese Unie georganiseerd onderwijsevenement op hoog niveau.

Onderwijs verkeert wereldwijd in crisis en veel kinderen blijven achter, daarom is een engagement nodig om “hen terug aan boord te krijgen”, zei de nummer twee van de VN op het EU’s Global Gateway High-Level Event on Education. Ze bracht in het bijzonder hulde aan de kinderen van Gaza, die als gevolg van de oorlog al meer dan zes maanden geen onderwijs hebben gehad met 212 scholen die rechtstreeks zijn getroffen.

“Vandaag is het licht voor Gaza en de kinderen van Gaza uit. We moeten ons inzetten om te proberen die kaars weer aan te steken voor de kinderen en de mensen in Gaza. Onderwijs is hoop. Onderwijs is de toekomst.”

 

Stroomversnelling in de aanloop naar de Top van de Toekomst

Het komende jaar zal een reeks bijeenkomsten plaatsvinden die zullen voortbouwen op de VN-top Transforming Education Summit die in september 2022 in New York werd gehouden als reactie op een wereldwijde crisis in het onderwijs ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Op 22-23 september 2024, zullen wereldleiders bijeenkomen om een nieuwe internationale consensus te smeden, om een beter situatie te realiseren en de toekomst veilig te stellen als onderdeel van de VN-Top van de Toekomst.

De Adjunct-Secretaris-Generaal riep op tot twee specifieke resultaten over onderwijs op die top:

“Ten eerste, moeten de wereldleiders duidelijk erkennen dat het dringend en noodzakelijk is om te onderwijs te transformeren en erin te investeren. Ten tweede, hebben we grote doorbraken nodig in kwesties die van cruciaal belang zijn voor het onderwijs, zoals de hervorming van de internationale financiële architectuur, versterkte digitale samenwerking en een nieuwe agenda voor vrede.”

 

Onderwijs, een mensenrecht

Zonder bijkomende maatregelen zullen in 2030 naar schatting 84 miljoen kinderen en jongeren niet naar school gaan en zullen ongeveer 300 miljoen leerlingen niet de nodige basiskennis rekenen en lezen hebben om een succesvol leven te kunnen leiden.

“Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht. Investeren in onderwijs is de grootste investering die we kunnen doen in onze gemeenschappelijke toekomst, in vrede en duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder in gendergelijkheid,” drong mevrouw Mohammed er bij de afgevaardigden op aan tijdens het evenement in Brussel.

Huidige onderwijssystemen over de hele wereld hebben te kampen met uitdagingen, waaronder “toegang en gelijkheid, relevantie en kwaliteit, en ze moeten ervoor zorgen dat er in het digitale tijdperk geen miljarden mensen achterblijven,” voegde ze eraan toe. Ze wil ook af van stereotypen “in het onderwijs en de financiering ervan”.

“Ik weet dat we van 2024 een keerpunt voor onderwijs kunnen maken. Actie is nu nodig.”

 

De verschuivende aandacht van de EU voor onderwijs

Het onderwijsevenement op hoog niveau in Brussel richtte zich op de rol van de EU in de transformatie van het wereldwijde onderwijs, en om de kloof tussen vaardigheden te overbruggen.

De EU heeft minstens 10% (meer dan 6 miljard euro) van haar budget voor internationale partnerschappen gereserveerd voor onderwijs. De EU heeft ook aangegeven dat ze prioriteit zal geven aan onderwijs en onderzoek in het kader van haar Global Gateway Strategy, de Europese strategie om te investeren in infrastructuurprojecten wereldwijd.

“We kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen alleen bereiken als we investeren in onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden”, zei Europees commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen tijdens het evenement.

 

Spotlight op de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes

Tijdens haar bezoek in Brussel, zat de Adjunct-Secretaris-Generaal ook in de vergadering voor van het bestuursorgaan van het Spotlight Initiative, ’s werelds grootste doelgerichte inspanning om geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen.

Het VN-initiatief is een partnerschap met de EU en andere belanghebbenden en pakt alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes aan. De programma’s in 30 landen en regio’s zijn met name gericht op huiselijk en familiaal geweld, seksueel en gendergerelateerd geweld en schadelijke praktijken, vrouwenmoord, mensenhandel en seksuele en economische uitbuiting.

Sinds 2019 heeft het initiatief ertoe geleid dat meer dan 2,5 miljoen vrouwen en meisjes toegang hebben gekregen tot diensten op het gebied van gendergerelateerd geweld en dat twee miljoen mannen en jongens zijn voorgelicht.

Naast de Adjunct-Secretaris-Generaal namen commissaris Urpilainen, en Sima Bahous, uitvoerend directeur van UN Women (virtueel) deel aan de Spotlight-bijeenkomst, samen met Shamah Bulangis, activiste uit het maatschappelijk middenveld. De meeting was een platform om de impact van het Spotlight-initiatief te evalueren en om de uitdagingen en kansen te bespreken van de tweede uitvoeringsfase van het initiatief.

Mevrouw Mohammed bedankte de EU voor de “historische” bijdrage van 500 miljoen euro en uitte haar bezorgdheid over de kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes in een context van toegenomen conflicten, crises en rampen.

Met de huidige middelen ligt het Spotlight-initiatief op schema om voor 2025 te voorkomen dat 21 miljoen vrouwen en meisjes slachtoffer worden van geweld. Met extra investeringen zou het initiatief naar schatting geweld in meer dan 70 miljoen vrouwenlevens in 60 landen kunnen voorkomen en de prevalentie in doelgemeenschappen binnen tien jaar kunnen terugbrengen van één op drie naar één op vijf vrouwen en meisjes.

Een volledig verslag van het bezoek van de Adjunct-Secretaris-Generaal in Brussel vind je op onze website.

 

 

Meest recent