Gaza: waarom we UNRWA moeten blijven steunen

© UNRWA

Ongeveer tien landen, waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk, hebben hun bijdragen opgeschort aan de VN-Organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). UNWRA is de belangrijkste humanitaire speler in de Gazastrook, waar momenteel meer dan 2 miljoen mensenlevens van afhankelijk zijn 

Die opschorting volgde nadat Israël 12 UNWRA-medewerkers beschuldigde van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober, die 1200 mensen doodde. UNWRA telt ongeveer 13.000 medewerkers in de Gazastrook. Een van hen is overleden, terwijl de identiteit van twee anderen nog moet worden bevestigd.  

Zodra de VN hiervan op de hoogte werd gebracht, beëindigde de organisatie de contracten van de betrokken medewerkers en eiste ze een onafhankelijk en transparant onderzoek. 

VN-onderzoek 

Elke VN-medewerker betrokken bij terroristische daden zal verantwoording moeten afleggen, ook via de juridische weg“, verklaarde VN-Secretaris-Generaal António Guterres zondag. 

“Er moeten gevolgen zijn voor de vermeende verachtelijke acties van die medewerkers. Maar de tienduizenden mannen en vrouwen die voor UNRWA werken, velen in enkele van de gevaarlijkste situaties voor humanitaire hulpverleners, mogen niet worden gestraft. We moeten reageren op de dringende behoeften van de wanhopige bevolkingsgroepen die zij ondersteunen,” zei de VN-baas.  

Het zou zeer onverantwoordelijk zijn om een Agentschap en de hele gemeenschap die het ondersteunt te bestraffen voor beschuldigingen van criminele handelingen tegen enkele individuen, vooral in een tijd van oorlog, ontheemding en politieke crises in de regio“, zei Philippe Lazzarini in een persbericht. 

Twee miljoen mensen afhankelijk van UNWRA  

UNRWA is de belangrijkste humanitaire organisatie actief in de Gazastrook.  

Meer dan twee miljoen mensenlevens zijn afhankelijk van UNRWA. De meesten hebben niet genoeg te eten en er dreigt hongersnood. UNRWA beheert opvangcentra waar meer dan een miljoen mensen hun toevlucht zochten en biedt voedsel en basiszorg.  

Naast voedsel, water en medicijnen zorgt UNRWA voor matrassen, dekens, hygiënekits, enz. Het Agentschap voert ook vaccinatiecampagnes tegen mazelen, bof, rodehond en andere kinderziekten om kinderen te beschermen die nu in uiterst precaire gezondheidsomstandigheden leven.  

Ongeveer 3000 van de 13.000 kernmedewerkers in de Gazastrook blijven actief en bieden hun gemeenschappen een reddingslijn die elk moment kan verdwijnen door een gebrek aan financiering,” zei Philippe Lazzarini.  

De UNWRA-baas benadrukte dat hun personeelslijst wordt meegedeeld aan de autoriteiten van de landen waar het Agentschap actief is, en dat er tot nu toe geen voorbehoud is gemaakt, noch in Israël noch elders.  

Het VN-bureau voor Intern Toezicht (OIOS) onderzoekt de beschuldigingen en de UNWRA-baas kondigde ook een onafhankelijk onderzoek aan door externe deskundigen om UNRWA te helpen de strikte naleving van de humanitaire principes door al het personeel te versterken.  

VN roept donoren op hun beslissing te heroverwegen  

“Ik dring er bij de landen die hun financiering opschortten op aan om hun beslissingen te heroverwegen voordat UNRWA gedwongen wordt zijn humanitaire hulp op te schorten. Het leven van de bevolking in Gaza hangt af van die steun, net als de stabiliteit in de regio”, voegde Lazzarini toe.  

De Verenigde Staten kondigden als eerste de opschorting van aanvullende hulp aan UNRWA aan, gevolgd door verschillende andere landen, waaronder Italië, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Duitsland. Op zondag bevestigde ook Frankrijk de tijdelijke opschorting van financiële hulp.  

Frankrijk heeft geen nieuwe betaling gepland voor de eerste helft van 2024 en zal wanneer de tijd daar is beslissen welke actie het zal ondernemen in samenwerking met de VN en de belangrijkste donoren“, volgens een persbericht van de Quai d’Orsay 

UNRWA, opgericht in 1949, biedt hulp, met name in de onderwijs- en gezondheidszorgsector, aan 5,9 miljoen mensen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever, maar ook in Libanon, Syrië en Jordanië, waar Palestijnse vluchtelingen wonen.  

Nuttige links