Aurélie Duray

Aurélie Duray - Faces of the UN, intro bio.
Aurélie Duray - Faces of the UN, intro bio.

 

Na VN-vrijwilliger bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) te zijn geweest in Lima, Peru, werkt Aurélie Duray nu als Communicatie Consultant bij het Regionaal Bureau van FAO voor Latijns-Amerika en het Caraibisch gebied in Santiago de Chile. Haar ervaring als vrijwilliger alsook haar voorliefde voor talen waren de sleutel voor een loopbaan binnen de Verenigde Naties.

read on issuu   PDF Icon Blue

Aurélie ontdekte haar passie voor talen door na de middelbare school voor een periode van één jaar naar New York te verhuizen. Eenmaal terug in België besloot ze om haar liefde voor literatuur te combineren met haar passie voor talen door beide richtingen te gaan studeren aan de Université Libre de Bruxelles. Na een driejarige opleiding zette Aurélie haar studies verder binnen de Master Meertalige Communicatie en Internationale Betrekkingen aan diezelfde universiteit. « Ik wilde mijn horizon verbreden en heb me dus gericht op een Master in Meertalige Communicatie waarbinnen ik internationale betrekkingen en interculturaliteit heb bestudeerd en nieuwe belangrijke onderwerpen heb ontdekt. » Deze keuze heeft de carrière van Aurélie bij de Verenigde Naties sterk beïnvloed. « Naast mijn wens om in de ontwikkelingssamenwerking te werken, heeft mijn meertaligheid er toe bijgedragen dat ik in een internationale omgeving aan de slag ben kunnen gaan. »

“Ik werkte als vrijwilliger bij zowel het Belgische Rode Kruis als het CNCD (Centre national de coopération au développement) en heb van mijn 6 tot 23 jaar bij de scouts gezeten. Ik zie dit als een echte school van het leven.”

Na een stage van vier maanden bij Oxfam-Solidariteit in Brussel mocht Aurélie een stage volgen op de hoofdzetel van FAO te Rome. Na een schriftelijke proef van drie uur en een interview via Skype werd het aanbod bevestigd. « Je kan dit soort unieke ervaringen niet weigeren. Ik zei meteen ja en ben voor een periode van zes maanden naar Rome vertrokken waar ik er heb samengewerkt met het team dat rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) werkt. »

Aurélie heeft zich dankzij beide stages met verschillende maar complementaire taken enorm ontwikkeld. « Het is interessant om de verschillen in werking tussen een NGO en een internationale organisatie te kunnen observeren. En dit is ook belangrijk wat betreft samenwerking, aangezien de Verenigde Naties vaak samenwerken met het middenveld en NGO’s. » Deze eerste twee ervaringen hebben haar bovendien verder ingeleid tot de wereld van communicatie, geeft ze toe.

Naast haar stages is Aurélie altijd heel actief geweest binnen het vrijwilligerswerk. « Ik werkte als vrijwilliger voor het Belgische Rode Kruis, de Centre national de coopération au développement (CNCD) en heb van mijn 6 tot 23 jaar bij de scouts gezeten. Ik zie dit als een echte school van het leven.» Deze ervaringen als vrijwilliger hebben haar veel geholpen en zijn nog steeds nuttig voor haar huidige functie. « Het heeft me geleerd om mijn eigen beslissingen te nemen, of ze nu goed of slecht zijn, om initiatief te nemen, om mezelf volledig in te zetten, om georganiseerd te zijn.»

“Ik ben per toeval bij de Verenigde Naties terecht gekomen.”

Per toeval kreeg Aurélie haar eerste betaalde baan bij de Verenigde Naties. « Ik ben begonnen op de hoofdzetel van FAO en had het geluk om een ander aanbod in Lima te krijgen. Ik had reeds ervaring opgedaan binnen communicatie en bij FAO, had al in Peru gewoond en had de Belgische nationaleit. Ik beschikte over de vereiste criteria voor de functie. » Aurélie vertrok dus naar Lima als VN-vrijwilliger (United Nations Volunteer). Haar contract moest aanvankelijk slechts één jaar duren, maar ze bleef uiteindelijk twee jaar bij de dienst Communicatie en Public Relations van FAO.

Aurélie wenst te benadrukken wat het betekent om een VN-Vrijwilliger te zijn : « De uitdrukking verliest soms aan betekenis, omdat we als beginnende stagiaires binnen ons gebied beschouwd kunnen worden, terwijl we eigenlijk al over de nodige professionele ervaring beschikken en we hiervoor vergoed worden. Van meet af aan moesten we duidelijk onze competenties in de verf zetten. » VN-vrijwilligers hebben verder nog een dubbele taak: een professionele functie en een functie als ambassadeurs van vrijwilligerswerk. « Naast het inzetten van onze vaardigheden voor het werk van het agentschap, moesten we ook de waarden van vrijwilligerswerk promoten door onze tijd ook aan andere initiatieven en projecten te besteden. »

“Vrijwilligerswerk is een belangrijke component van de Verenigde Naties.”

Buiten de FAO, heeft Aurélie zich ingezet voor de United Nations Communications Group (UNCG). In het kader van de viering van de 70ste verjaardag van de Verenigde Naties in 2015, heeft ze meegeholpen met de organisatie van een social media campagne alsook een reeks publieke bewustmakingsactiviteiten. Zo heeft ze bijvoorbeeld verschillende universiteiten in Lima bezocht om het werk van de Verenigde Naties in Peru en wereldwijd te promoten. « Het was de eerste keer dat ik bij zo’n project betrokken was buiten het werk van FAO. »

UN Volunteer work in Peru

Of het nu gaat om haar huidige positie in Santiago de Chile of haar werk in Lima, Aurélie is van mening dat het meest dankbare aspect van het werk op het terrein de ontmoetingen met de begunstigden van FAO projecten zijn. Tijdens haar eerste missie in 2015 ging ze naar Loreto, een gebied in de Peruaanse Amazone getroffen door tal van overstromingen, voor een ontmoeting met gezinnen die getroffen werden door deze natuurrampen en die, dankzij de FAO en Caritas del Peru, gebruik konden maken van projecten voor het herstel van beschadigd landbouwproductiepotentieel. « Door ter plekke aanwezig te zijn, ben je beter in staat om de werkelijkheid die mensen ervaren te begrijpen. Dit rechtstreeks contact brengt mij ertoe om te communiceren met transparantie en een stem te geven aan de betrokkenen. »

UNV Peru

Aurélie vindt het spijtig dat het werk van de Verenigde Naties niet volledig naar waarde geschat wordt. « Veel mensen zien de Verenigde Naties als een bank die korte-termijn projecten financiert, terwijl het werk van de VN in het kader van duurzaamheid valt. » Hoewel ze kritisch blijft, is Aurélie van mening dat de organisatie het mogelijk maakt voor een groot aantal landen om verder te gaan zonder vereisten op te leggen. « De Verenigde Naties stelt oplossingen voor en laat het land beslissen om deze al dan niet toe te passen. »

“Men moet het werk van de Verenidge Naties naar waarde schatten, met het behoud van een kritische geest.”

Momenteel legt Aurelie zich nog steeds toe op communicatie binnen het regionaal project voor de versterking van de katoensector door middel van Zuid-Zuid samenwerking. Hoewel ze haar werk binnnen de FAO nog steeds met veel enthousiasme uitvoert, wil ze toekomstige loopbaanontwikkelingen niet uitsluiten. « Werken in de sector van communicatie geeft me een zekere flexibiliteit, ik heb de mogelijkheid om mijn interesses te ontwikkelen, om te communiceren, om begunstigden van projecten te ontmoeten, en open te blijven staan voor mogelijke ontwikkelingen.»

Toen we Aurelie vroegen of ze tips had voor jongeren die aan een internationale carrière willen beginnen, heeft ze toegegeven dat het belangrijk is om bescheiden te blijven. « Hou het simpel, wees nieuwsgierig en geduldig! Verlies nooit je motivatie en geloof in je ambities. Doorzettingsvermogen is de sleutel tot succes. »