Internationaal Gerechtshof: “Israël moet militair offensief stoppen”

Israël moet onmiddellijk zijn militair offensief en elke andere actie in Rafah stoppen die voor de Palestijnse groep in Gaza levensomstandigheden kunnen creëren die kunnen leiden tot gehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging.” Zo luidden conclusies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gaf zijn op 24 mei na het dringende verzoek van Zuid-Afrika om voorlopige maatregelen op 10 mei 2024.

Deze nieuwe maatregel wordt genomen “in overeenstemming met de verplichtingen van Israël onder het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide en gezien de verslechterende levensomstandig- heden van burgers in het Rafah”.

De grensovergang bij Rafah openhouden en toegang verlenen aan onderzoeksmissies

Het tweede punt van de nieuwe voorlopige maatregelen waartoe het Hof opdracht heeft gegeven, is om “de grensovergang bij Rafah open te houden zodat de dringend noodzakelijke basisdiensten en humanitaire hulp ongehinderd op grote schaal kunnen worden verleend”. Die eis geldt ook voor de hele Gazastrook.

Ten derde moet “Israël effectieve maatregelen nemen om ongehinderde toegang tot de Gazastrook te garanderen voor elke onderzoeks-commissie, welk onderzoeksorgaan dan ook dat door bevoegde organen van de Verenigde Naties is gemandateerd om beschuldigingen van genocide te onderzoeken”.

De Staat Israël moet binnen een maand een rapport indienen bij het Hof. Het Hof heeft eraan herinnerd dat zijn voorlopige maatregelen bindend zijn en internationale wettelijke verplichtingen scheppen voor elke partij tot wie de voorlopige maatregelen zijn gericht.

Het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof, twee verschillende jurisdicties

Deze beslissing komt na de aankondiging op 20 mei 2024 van het verzoek tot arrestatie tegen vijf Israëlische en Hamas-leiders door de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), een jurisdictie die verschilt van het Internationaal Gerechtshof.

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties, opgericht in 1945 om geschillen tussen staten te beslechten in overeenstemming met het internationaal recht. In tegenstelling tot het ICC, dat valt onder het Statuut van Rome, berecht het Internationaal Gerechtshof geen individuen en leiden zijn uitspraken niet tot strafrechtelijke veroordelingen of gevangenisstraffen.

De huidige zaak, “Zuid-Afrika vs Israël”, begon op 29 december 2023, toen Zuid-Afrika een klacht indiende tegen Israël wegens “genocide” in Gaza.

Extra links:

 

 

 

 

Meest recent