Exclusief interview met VN-jongerenvertegenwoordiger, Lisa Koopman

Lisa Koopman is 21 lentes jong en Vlaams Jongerenvertegenwoordiger. Ze is afkomstig uit Zedelgem en heeft al een bachelor sociaal werk op zak. Haar passie voor politiek liet haar echter niet los en ze besloot ook nog politieke wetenschappen te studeren. Binnenkort vertrekt ze naar de derde commissievergadering in New York, samen met haar Franstalige collega François Declercq. Wij hadden de kans de twee vertegenwoordigers nog te spreken voor hun vertrek. Het interview met Francois vind je hier.

Waarom wou je VN-jongerenvertegenwoordiger worden?

Omdat ik vond dat mijn studies nogal academisch waren, heb ik besloten om wat meer praktijkervaring op te doen, omdat de praktische kant mij ook enorm interesseert. Op dat moment las ik in een advertentie van de Vlaamse Jeugdraad dat ze nog een VN-jongerenvertegenwoordiger zochten en dan heb ik mij daarvoor opgegeven.

Wat is je mandaat als jongerenvertegenwoordiger?

Binnen de Vlaamse Jeugdraad werken we in verschillende werkgroepen en één daarvan is de werkgroep Verenigde Naties. Daar werken we met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Nu hebben we bijvoorbeeld een advies ontwikkeld over duurzaam leven. We hebben daarvoor gekeken naar hoe we het dagelijkse leven van jongeren duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door zich met het openbaar vervoer in plaats van met de auto te verplaatsen. Met die adviezen gaan we naar de Vlaamse overheid of de federale overheid en zeggen we ‘kijk, er is een hele groep mensen in jullie samenleving die minder in de spotlight staan, omdat sommigen daarvan niet mogen stemmen, maar eigenlijk zouden zij ook inspraak moeten hebben in het beleidsproces. Dit zijn onze adviezen over duurzame ontwikkeling.’ Waar ik nog mee bezig ben, is het internationale aspect, daarvoor ben ik bijvoorbeeld naar een wereldconferentie geweest in juni over het belang van jongerenparticipatie. In het kader daarvan ga ik ook naar New York volgende week.

Kan je ons daar wat meer over vertellen? Waarom ga je naar New York?

We gaan een jeugdresolutie schrijven om opnieuw jongerenparticipatie in de kijker te zetten. We vinden jongerenparticipatie heel belangrijk als het gaat over het maken van beleid omdat wij niet alleen de toekomst, maar ook het heden zijn. Er moet ook met ons samengewerkt worden om beleidsbeslissingen te maken, want beleidsmakers bepalen hoe onze samenleving eruitziet, maar jongeren moeten daar ook inspraak in hebben en dat is eigenlijk iets dat je niet mag vergeten in het beleidsproces.

Wat is de derde commissievergadering en wat ga jij daar doen?

Elk jaar vergadert de Algemene Vergadering rond allerlei thema’s en jeugd is één van die thema’s. Om de twee jaar wordt er ook een jeudgresolutie geschreven. Met die resolutie willen we samen met de jongerenvertegenwoordigers van de andere landen de zaken behandelen die jongeren belangrijk vinden. Dat gaat over klimaatactie, jongerenparticipatie, bestrijden van armoede,… met een focus op jongeren. Dat zijn allemaal verschillende punten waarover wij discussiëren en bepalen wat er uiteindelijk in de resolutie komt te staan. Omdat alle landen daar achter staan die in de VN zitten, hebben we eigenlijk een soort van internationale wetgeving waaraan landen zich moeten houden. Ze moeten deze principes omzetten in hun eigen wetgeving. Eigenlijk creëren we internationale handvaten om op die manier terug te gaan naar ons eigen land en te zeggen: ‘Jullie moeten ook rekening houden met ons, want er staat in onze jeugdresolutie dat jullie ons ondersteunen als regering.’ Dat is wat we gaan doen in New York.

Binnenkort vinden ook de Klimaattop en de SDG-top plaats. Wat zou jouw boodschap zijn voor de wereldleiders die daar samenkomen?

Iedereen bevestigt dat jongerenparticipatie belangrijk is, maar het blijft vaak enkel bij woorden. Heel veel politici geven aan dat we inderdaad iets moeten doen voor het klimaat en dat we moeten luisteren naar jongeren, maar het daadwerkelijk doen blijft heel vaak achterwege. Dus dat is vooral mijn boodschap aan beleidsmakers en regeringsleiders en andere belanghebbenden: jullie luisteren wel naar ons, maar doe er ook eens iets mee. Zit met ons samen, zodat we duidelijk kunnen zeggen wat we willen en niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat wij echt wel een bijdrage kunnen leveren.

Meest recent