België ratificeert het ILO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk

Op 13 juni 2023 legde België de akte van bekrachtiging van het Verdrag inzake geweld en intimidatie, 2019 (Nr. 190) neer bij de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Het land is daarmee het 30e land ter wereld en het 6e land in de Europese Unie dat Verdrag nr. 190 ratificeert. 

Verdrag nr. 190, de eerste internationale arbeidsnorm die geweld en intimidatie op de werkvloer aanpakt, biedt samen met aanbeveling nr. 206 over geweld en intimidatie een gemeenschappelijk actiekader voor sociale rechtvaardigheid en waardig werk. Die twee instrumenten zijn essentieel om de doelstellingen te bereiken die zijn vastgelegd in de eeuwfeestverklaring van de IAO over de toekomst van werk van 2019, en recent in de Wereldwijde oproep tot actie voor een inclusief, duurzaam, veerkrachtig en een mensgericht herstel na de COVID-19-crisis. 

Het verdrag bevestigt dat iedereen recht heeft op een werkomgeving die vrij is van geweld en intimidatie. Het omschrijft als eerste de eerste internationaal overeengekomen definitie van geweld en intimidatie in de werkomgeving, met inbegrip van gendergerelateerd geweld en intimidatie. De door het verdrag geboden bescherming geldt voor alle personen, werknemers en werkgevers en dat in de publieke en private sector, de formele en informele economie, en stedelijke en landelijke gebieden. 

Wie het verdrag ratificeert moet in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties een inclusieve, geïntegreerde en gendergerelateerde aanpak aannemen om geweld en intimidatie te voorkomen en uit te bannen. Dat betekent niet alleen beschermings-, preventie- en controlemaatregelen, maar ook passende rechtsmiddelen en begeleiding, opleiding en bewustmakingsmaatregelen.  

Pierre-Yves Dermagne, Belgisch Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, legde de officiële akte van bekrachtiging neer tijdens een plechtigheid bij de IAO in Genève en zei: “We maken momenteel ongeziene crises door met bijzonder ernstige sociale gevolgen, aanhoudende ongelijkheden, veranderingen in technologie en in de organisatie van het werk. Dat verhoogt het risico op geweld en intimidatie. In die context is de doelstelling om een ​​werkomgeving vrij van geweld en intimidatie te creëren moeilijk maar essentieel om onze strijd voor menselijke waardigheid, waardig werk en sociale rechtvaardigheid voort te zetten. We zullen dit bereiken door alle actoren in de arbeidswereld te betrekken in een sociale dialoog. Het belang om preventie- en bewustmakingsbeleid te voeren om geweld en intimidatie op het werk te bestrijden, zoals het Verdrag nr. 190 benadrukt, is relevanter dan ooit.” 

Bij ontvangst van de akte van bekrachtiging van Verdrag nr. 190 sprak IAO-Directeur-Generaal, Gilbert F. Houngbo, over de belangrijke rol van België tijdens de voorbereidende gesprekken over dit onderwerp. Hij voegde eraan toe dat België “door Verdrag nr. 190 te ratificeren, opnieuw zijn sterke inzet bevestigt voor een werkomgeving vrij van geweld en intimidatie, gebaseerd op waardigheid, gelijkheid en respect voor iedereen, zodat niemand wordt achtergelaten.” 

België heeft vandaag 114 verdragen en 2 protocollen geratificeerd (waarvan er 77 van kracht zijn). Meer informatie op de NORMLEX-databank. 

 

Artikel gebaseerd op IAO-nieuwsbericht 

Meest recent