COP15, COP27, waarom twee keer COP?

In de herfst van 2022 organiseren de Verenigde Naties twee keer een COP, COP15 in Montréal, Canada, en COP27, in Sharm el-Sheik, Egypte. Wat betekent COP, waarom zijn er twee en waarom 15 en 27?

COP is een afkorting voor “Conference of the Parties” in het Engels of “Conferentie van de Partijen” in het Nederlands. Het zijn conferenties op een hoog niveau, georganiseerd door de Verenigde Naties, die staten, regionale organisaties en ngo’s samenbrengen.

Klimaat-COP

De bekendste COP’s zijn die over het klimaat, die gewoonlijk elke twee jaar plaatsvinden en waarvan COP21 in Frankrijk in 2015 een belangrijke is, want die leidde tot de goedkeuring van het Akkoord van Parijs.

Dat akkoord heeft specifieke doelstellingen vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo de temperatuurstijging en de gevolgen van klimaatverminderingen te beperken. Het was de 21ste conferentie over dit onderwerp, vandaar de naam COP21.

Vanaf 6 november vindt in Egypte COP27 plaats, de 27ste conferentie over dit onderwerp.

Biodiversiteit-COP

Er bestaat ook een Conferentie van de Partijen over biodiversiteit. Ze zijn gebaseerd op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Biologische Diversiteit. Ook deze COP’s vinden om de twee jaar plaats. COP15 over biodiversiteit vindt plaats van 5 tot 17 december in Montréal, Canada.

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit is een internationaal verdrag dat tot stand kwam in 1992 met als doel: de biologische diversiteit beschermen, de duurzaamheid van de biologische diversiteit bevorderen en een eerlijke verdeling verbeteren van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen. Het verdrag is geratificeerd door 195 landen en de Europese Unie, maar niet door de Verenigde Staten en het Vaticaan.

COP15 is de gelegenheid voor de verschillende partijen om het wereldwijde raamwerk voor biodiversiteit na 2020 te bespreken. Na twee jaar uitstel vanwege de COVID-19-pandemie staat er veel op het spel, geen van de vastgelegde internationale doelstellingen voor de periode 2010-2020 is gehaald en de druk op de natuurlijke omgeving blijft toenemen.

 

Wat is het verband tussen een klimaat-COP en een biodiversiteit-COP?

Tot nu toe kwamen de Klimaatconferentie (COP27) en de Biodiversiteitsconferentie (COP15) onafhankelijk van elkaar samen. Steeds meer actoren benadrukken de noodzaak om oplossingen te zoeken voor de klimaatproblematiek door de twee thema’s te combineren.

“Deze twee crisissen zijn met elkaar verbonden en moeten samen worden opgelost”, benadrukt Elizabeth Maruma, uitvoerend Secretaris van het Secretariaat van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit.

De COP’s over klimaat en biodiversiteit zijn echter niet de enige. Dit jaar vond nog een COP plaats in mei. Dit keer zijn het de partijen bij het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming die elkaar voor de vijftiende keer ontmoetten op een andere COP15, in Ivoorkust.

Meer informatie:

Meest recent