COVID-19: 2021 begint met zowel hoop als bezorgdheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de nieuwe, meer overdraagbare variant van het COVID-19-virus, ook al werd het jaar 2021 ingezet met “nieuwe mogelijkheden en hulpmiddelen”, waaronder vaccins.

“We hebben een jaar na de eerste WHO-nieuwsbrief over dit virus nieuwe hulpmiddelen en veel meer kennis, maar COVID-19 vormt nog altijd een dreiging omdat het aantal gevallen in Europa toeneemt en het muterende virus een nieuwe uitdaging is”, zei Regionaal Directeur van WHO Europa Hans Kluge tijdens een persconferentie.

De Europese regio van de WHO registreerde meer dan 26 miljoen COVID-19-besmettingen, en meer dan 580 000 sterfgevallen in 2020. Uit een studie die in 27 landen uit de regio werd uitgevoerd, blijkt dat de oversterfte in 2020 verdrievoudigd is ten opzichte van 2018 en vervijfvoudigd ten opzichte van 2019.

Verontrustend: gemuteerd virus is besmettelijker

De nieuwe variant van het virus is vastgesteld in 22 landen uit de Europese regio van de WHO, die 53 lidstaten omvat. “COVID-19 is, zoals alle virussen, in de loop van de tijd geëvolueerd”, zei dr. Hans Kluge. “Die variant is ‘verontrustend’ omdat ze meer overdraagbaar is”, ging hij verder.

WHO Europa merkt echter op dat er tot nu toe “geen significante verandering is in de ziekte die deze variant veroorzaakt, wat betekent dat COVID-19 niet meer of minder ernstig is”. Het verspreidt zich in alle leeftijdsgroepen en het lijkt erop dat kinderen geen groter besmettingsrisico lopen.

WHO is van mening dat die variant met de tijd de andere vormen van het huidige virus zou kunnen vervangen die momenteel in omloop is, zoals in het Verenigd Koninkrijk het geval is en ook steeds meer in Denemarken.

“De variant baart ons zorgen omdat ze meer overdraagbaar is en de ziekte even erg is. Als er geen grotere controle is om de verspreiding ervan tegen te gaan, dan zal dat een impact hebben op de gezondheidsinstellingen, die nu al onder hoge druk staan”, waarschuwde de directeur van WHO Europa.

“Het is een alarmerende situatie, wat betekent dat we op korte termijn meer moeten doen dan we al hebben gedaan en de sociale en volksgezondheidsmaatregelen moeten versterken”, zei dr. Kluge.

Voor hem “zullen maskers dragen, fysieke afstand, handhygiëne en minder sociale bijeenkomsten, in combinatie met adequate test- en tracesystemen, passende ondersteuning voor quarantaine, en, in toenemende mate, vaccinatie, pas werken als we ons allemaal engageren”.

Vaccins voor iedereen

Vaccins zijn een manier om de pandemie tegen te gaan. WHO en haar partners leveren grote inspanningen om in elk land iedereen toegang te bezorgen tot vaccins. “Hiervoor moet elk land kunnen bijdragen, doneren en een eerlijke toegang en invoering van vaccins ondersteunen”, voegde dr. Kluge eraan toe. “We kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven om een land of een gemeenschap in de steek te laten.”

WHO Europa adviseert om eerst de gezondheidswerkers en risicogroepen te vaccineren.

“Het is onze verantwoordelijkheid om onze beslissingen te baseren op de fundamentele waarden die centraal staan bij de mensheid: solidariteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid”, besloot de directeur van WHO Europa.

Meest recent