De EU als “onmisbare partner” van de VN volgens document dat prioriteiten voor de VN Algemene Vergadering uiteenzet

De Europese Unie is een “onmisbare partner van de Verenigde Naties”, zei het 28-landenblok in zijn conclusies waar het zijn prioriteiten binnen de Verenigde Naties uitlijnt voor de 74e Algemene Vergadering (UNGA 74), die op 17 september 2019 in New York plaatsvindt.

“In tijden van versnippering en polarisatie is een sterk EU-VN-partnerschap dat de multilaterale agenda samenstelt en vormgeeft meer dan ooit nodig”, zei de Europese Raad in zijn conclusies van 15 juli waarin de prioriteiten worden uiteengezet.

Wereldleiders zullen in september op het VN-hoofdkwartier bijeenkomen om maatregelen tegen klimaatverandering te treffen en vooruitgang in duurzame ontwikkeling te boeken. Naast het algemene debatten zullen zij ook deelnemen aan een reeks topconferenties, onder meer over klimaatactie en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De EU benadrukte zich ten volle “in te willen zetten voor een multilateralisme dat werkt”, en lichtte de volgende prioriteiten voor de Algemene Vergadering toe:

  • Conflictpreventie, vrede en veiligheid
  • Een gemeenschappelijke, positieve agenda
  • Betrokkenheid bij uitdagingen op wereldschaal

 

Conflictpreventie, vrede en veiligheid

“In tijden van groeiende geostrategische concurrentie moeten we nieuwe uitdagingen voor de wereldvrede aangaan”, aldus de EU die haar eerste prioriteit schetste: conflictpreventie, vrede en veiligheid. Volgend de conclusies van de Europese Raad zal het blok zijn rol om vrede en veiligheid op wereldvlak te garanderen versterken. De toenemende intensiteit en complexiteit van crises wereldwijd brengt immers het leven van miljoenen in gevaar.

“Klimaatverandering vergroot de dreiging alleen maar, met ernstige gevolgen voor vrede en veiligheid over de hele wereld,” voegde de EU eraan toe. De Unie kondigde aan dat conflictpreventie een cruciaal instrument is en dat aandacht voor VN-vredeshandhaving cruciaal is.

 

Een gemeenschappelijke, positieve agenda

Een sterke betrokkenheid bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten zal centraal staan ​​in het EU-VN-partnerschap, dat staat vast in de tweede prioriteit: een gemeenschappelijke, positieve agenda. De EU bevestigde het VN-stelsel voor de mensenrechten actief te willen promoten en zich wereldwijd in te spannen voor gendergelijkheid.

De EU kondigde aan dat de komende top rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op 24 en 25 september de “ideale gelegenheid is om het politieke momentum rond Agenda 2030 nieuw leven in te blazen.” Op de top kunnen wereldleiders en beleidsmakers tonen hoe zij van plan zijn actie te ondernemen om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen die de VN in 2015 vastlegde om onze wereld te transformeren.

De EU-lidstaten verwelkomden ook de top over klimaatactie op 23 september en erkenden dat “het huidige niveau van inspanningen onvoldoende is”. Het blok zei dat de top een signaal kan geven aan de wereld dat de internationale gemeenschap de strijd tegen klimaatverandering ernstig neemt. De EU merkte ook op dat de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit een bedreiging voor de samenleving is.

 

Betrokkenheid bij uitdagingen op wereldschaal

De internationale gemeenschap moet samenwerken om mondiale oplossingen voor mondiale uitdagingen te vinden, zei de EU over haar derde prioriteit: betrokkenheid bij kwesties op wereldschaal. De EU benadrukte haar betrokkenheid rond thema’s zoals migratie en gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen; humanitaire hulp; digitalisering; cybersecurity en terrorismebestrijding.

De EU-lidstaten herhaalden ook hun steun voor de integriteit van de internationale non-proliferatie- en ontwapeningsarchitectuur. Ze vermelden ook hun inzet voor doeltreffende wapenbeheersing en voor inspanningen die ertoe leiden dat zij die chemische wapens gebruiken verantwoording moeten afleggen.

De EU heeft ook aangekondigd dat zij vier acties steunt van de Ontwapeningsagenda van de VN Secretaris-Generaal.

 

Empowerment van sterke en doeltreffende VN

Volgens de conclusies zal de EU blijven investeren in een sterke en doeltreffende VN, waarbij hervormingen en duurzame financiering voorop staan.

“Een snel veranderende wereld vraagt ​​om meer diplomatieke inspanningen voor sterkere internationale samenwerking en om een hernieuwde Verenigde Naties die er is voor iedereen”, zei de EU.

 

De volledige conclusies van de Europese Raad kan je hier lezen: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/

Voor meer informatie over de Algemene Vergadering van de VN: https://www.un.org/en/ga/

Voor meer informatie over de 5 topconferenties die in september plaatsvinden: https://www.un.org/en/summits2019/

Laatste artikelen