Duurzaam bankieren als norm

Duurzaamheid in de financiële sector © Micheile Henderson, Unsplash

Uit onze #SDGActor-reeks

De trend naar duurzaamheid heeft ook de financiële sector bereikt. UNRIC interviewde drie organisaties die een centrale rol spelen om van duurzaamheid ook in de Benelux de norm te maken in de financiële sector.

Want om Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) waar te maken is geld nodig. Veel geld. Tal van investeringen zijn vereist om de klimaatverandering aan te pakken, de welvaart te bevorderen en armoede uit de wereld te helpen.

Die investeringen en inspanningen moeten niet alleen van overheden komen. Ook spelers uit de private financiële sector moeten mee op de kar springen om van duurzaamheid de kern van het internationale economische systeem te maken.

Pioniers

In de Benelux zijn er verschillende actoren die een rol opnemen om duurzaamheid in de financiële sector te integreren. Als een van de eerste ethische en duurzame banken ter wereld promoot Triodos Bank sinds 1980 duurzame ontwikkeling door het geld van particulieren, bedrijven en organisaties te investeren in bedrijven en producten die een positieve impact op het klimaat en de sociale welvaart hebben.

“Wij zien geld als katalysator voor duurzame ontwikkeling.” legt Marcel Proos, Manager Externe Communicatie van Triodos Bank, uit. “De SDG’s vormen een sterke omkadering die ons helpt beter te communiceren met partners die op dezelfde golflengte zitten.”

Sinds de oprichting in 2011 wil ook de coöperatieve bank NewB bankieren met respect voor mensenrechten en planeet. Sigrid Gulix, communicatiemedewerker en woordvoerder van NewB, benadrukt dat de bank “alleen in organisaties en bedrijven investeert die een positieve bijdrage leveren aan de SDG’s. Zo werken we als duurzame bank niet alleen zelf aan het behalen van de SDG’s, maar stimuleren en faciliteren we ook anderen om hetzelfde te doen.”

De coöperatieve bank is sinds dit jaar toegankelijk voor particulieren en binnen enkele maanden ook voor professionelen. Met onder andere een sociaal en ecologisch handvest heeft de bank duurzaamheid verankerd in haar werking.

In Luxemburg is de voortrekkersrol weggelegd voor het Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI), een publiek-private samenwerking die in 2020 werd opgericht na een aanbeveling van het VN-Milieuprogramma in de Sustainable Finance Roadmap. Het initiatief wil van Luxemburg het financieel centrum maken op vlak van duurzaamheid, het bewustzijn hierrond vergroten en duurzaamheidsprojecten in de financiële sector ondersteunen.

Duurzaamheid en klantbewustzijn

Volgens Nicoletta Centofanti, Adviseur Duurzaamheid van LSFI, zal het onderscheid tussen traditionele en duurzame financiering vervagen. “We merken dat het bewustzijn erg groot is. Financiële instellingen zijn steeds meer overtuigd van duurzaamheid omdat hun klanten erom vragen.”

Ook bij NewB zijn ze overtuigd van die trend. “Onze klanten willen dat elk aspect van hun leven coherent is met wat zij rechtvaardig vinden,” erkent Sigrid Gulix.

“Vandaag is duurzaamheid ‘mainstream’ geworden. Veel financiële instellingen zijn echter nog maar aan het begin van hun reis naar duurzaamheid. We hebben nog een lange weg te gaan”, sluit Marcel Proos van Triodos af.

Tijdens een bijeenkomst met de voornaamste financiële instellingen in oktober 2020 riep ook Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres op om van duurzaamheid in de financiële sector een prioriteit te maken.

“De tijdige verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen loopt ernstig gevaar. Om onze koers te keren, is een fundamentele verandering in financieringen en investeringen nodig die duurzaamheid centraal stelt in het internationale economische en financiële systeem ”, zei Guterres. “Leiderschap in de privésector zal belangrijker zijn dan ooit.”

Nuttige links

What is Sustainable Finance? door LSFI

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.