Guterres dringt er bij de EU op aan om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen

De Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres, heeft er vandaag bij de Europese Unie op aangedrongen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% of meer te verminderen.

In zijn opmerkingen over de klimaatactie voor de denktank Europese Raad voor Buitenlandse Relaties (ECFR) zei Guterres het volgende:

“Het is van essentieel belang dat de Europese Unie zich ertoe verbindt de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen in haar nieuwe nationaal bepaalde bijdrage.”

De VN-Secretaris-Generaal verklaarde in een videoboodschap dat hoewel hij de klimaatprestaties van de Europese Unie waardeert, “maar we nog lang niet aan de finishlijn zijn”.

“Elk land, elke stad, elke financiële instelling en elk bedrijf zou plannen moeten aannemen om over te stappen naar een koolfstofneutraal beleid tegen 2050”, zei Guterres.

“We moeten vooraf inzicht krijgen in die plannen voor de COP26 aanvangt, en dan vooral in de nationaal bepaalde bijdragen die vastgelegd werden in het Akkoord van Parijs en in de langetermijnstrategieën die we nodig hebben om koolstofneutraal te worden.”

De Secretaris-Generaal loofde de Europese Unie voor het feit dat ze in de G20 het voortouw heeft genomen wat klimaatneutraliteit betreft. De landen van de G20 komen op 21 en 22 november bijeen in een virtuele top.

“De G20-landen – die verantwoordelijk zijn voor meer dan 80 procent van de klimaatvervuiling – moeten het goede voorbeeld geven.”

In december organiseert de Secretaris-Generaal samen met de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de Klimaatambitietop ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van het Akkoord van Parijs.

“Nu de Klimaatambitietop op 12 december en de COP26 in november volgend jaar naderen, zal de wereld opnieuw kijken naar de Europese Unie om het klimaatleiderschap op zich te nemen”, zei Guterres.

Hij drong er ook bij de EU op aan om bestaande steenkoolcentrales geleidelijk af te schaffen.

“Er mogen geen nieuwe steenkoolcentrales komen en alle bestaande steenkoolcentrales in de Europese Unie moeten tegen 2030 in de OESO-landen en tegen 2040 elders worden afgeschaft. Verder vraag ik de Europese Unie om de financiering van fossiele brandstoffen op internationaal niveau stop te zetten en een verschuiving van inkomstenbelasting naar koolstofbelasting te bewerkstelligen”, voegde de Secretaris-Generaal eraan toe.

De “virtuele” toespraak van de Secretaris-Generaal tijdens de Europese Raad voor Buitenlandse Relaties werd gevolgd door een paneldiscussie op hoog niveau. Onder de deelnemers waren Ann Linde, Zweeds minister van Buitenlandse Zaken, Michał Kurtyka, Pools minister van Klimaat en Milieu, Barbara Pompili, Frans minister van Ecologische Transitie en Andreas Feicht, Duits staatssecretaris van Economische Zaken en Energie.