Guterres op milieubijeenkomst Stockholm+50: “Stop de suïcidale oorlog tegen de natuur”

VN-Secretaris-Generaal António Guterres heeft deze week bij de opening van de VN-milieubijeenkomst Stockholm+50 wereldleiders opgeroepen om het roer om te gooien en een einde te maken aan een “zinloze en suïcidale oorlog tegen de natuur”.

“We weten wat we moeten doen. En we hebben steeds meer instrumenten ter beschikking om het waar te maken. Maar het ontbreekt ons nog steeds aan leiderschap en samenwerking. Daarom roep ik leiders op uit alle sectoren: leid ons uit deze puinhoop,” zei Guterres.

De tweedaagse bijeenkomst die op 2 juni van start ging en eindigt op 3 juni 2022, heeft als thema “Stockholm+50: een gezonde planeet voor de welvaart van iedereen – onze verantwoordelijkheid, onze kans”. Zesduizend mensen schreven zich in om de conferentie persoonlijk bij te wonen, onder hen 10 staatshoofden en regeringsleiders en 110 ministers uit 146 deelnemende VN-lidstaten.

 

Gebakken lucht is dodelijk

“De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het Akkoord van Parijs wijzen de weg”, zei Guterres in zijn openingstoespraak. “Maar we moeten die beloften nakomen. Anders zijn ze niet meer dan gebakken lucht. En gebakken lucht is dodelijk voor ons.”

De Secretaris-Generaal wees erop dat leiders later dit jaar een nieuw wereldwijd kader voor biodiversiteit zullen voorleggen om natuurverlies tegen 2030 te stoppen. Er wordt gewerkt aan een verdrag om plasticvervuiling aan te pakken. Bovendien moet de VN-Oceaanconferentie een impuls geven aan de inspanningen om de zeeën te redden.

“Maar er is één ding dat al onze vooruitgang bedreigt. De klimaatcrisis. Tenzij we nu handelen, zullen we geen leefbare planeet hebben. Wetenschappers hebben onlangs berekend dat er 50% kans is dat we de limiet van 1,5°C uit het Akkoord van Parijs de komende vijf jaar tijdelijk overschrijden. Dat mogen we niet laten gebeuren”, zei Guterres.

 

Stockholm+50

Stockholm+50 herdenkt de VN-conferentie over het leefmilieu van 1972 en viert 50 jaar wereldwijde actie voor het milieu. Stockholm+50 benadrukt het belang van multilateralisme om de drievoudige planetaire crisis van de aarde – klimaat, natuur en vervuiling – aan te pakken.

De bijeenkomst wil een springplank zijn om het VN-decennium van actie te versnellen, om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken voor 2030, het Akkoord van Parijs over klimaatverandering en het mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020. De conferentie moedigt ook de goedkeuring aan van groene herstelplannen voor de periode na COVID-19.

In zijn toespraak zei Guterres dat successen uit het verleden, zoals de redding van de ozonlaag, de wereld moeten inspireren om vooruit te gaan. Maar als de consumptie overal ter wereld op het niveau van de rijkste landen ter wereld zou liggen, zouden we meer dan drie planeten aarde nodig hebben.

 

Klimaatnoodsituatie

“We staan voor een klimaatnoodsituatie die elk jaar meer mensen doodt en op de vlucht jaagt. De aantasting van ecosystemen die het verlies aan biodiversiteit doet escaleren en het welzijn van meer dan 3 miljard mensen in gevaar brengt. En een groeiende vloedgolf van vervuiling en afval die zo’n 9 miljoen levens per jaar kost”.

De Secretaris-Generaal schat dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45 procent moet worden teruggedrongen om tegen 2050 een nettonuluitstoot te bereiken.  De ontwikkelde landen moeten hun steun aan de ontwikkelingslanden minstens verdubbelen, zodat ze zich kunnen aanpassen en weerbaarder worden tegen de klimaatverstoring die zich nu al voordoet. Guterres riep de regeringen van de G20 op om de steenkoolinfrastructuur te ontmantelen, met een volledige uitfasering tegen 2030 voor de OESO-landen en tegen 2040 voor alle andere landen.

“Ik roep landen op om het mensenrecht op een schoon en gezond milieu voor alle mensen, overal, te omarmen,” besloot de Secretaris-Generaal. “Door de geschiedenis heen heeft de mensheid laten zien dat we tot grootse dingen in staat zijn. Maar alleen als we samenwerken. Als we willen overleven en groeien, moeten we onze planeet, ons enige thuis, beschermen en koesteren. We moeten opnieuw de daad bij het woord voegen en aansluiten bij de verantwoordelijkheidszin die is neergelegd in de Verklaring van Stockholm van 1972. Er is slechts één aarde”.

 

Meer informatie:

 

Meest recent