Hogeschool PXL ziet SDG’s als ideaal kader voor creatieve oplossingen

Uit onze #SDGActor-reeks

Hogeschool PXL in Belgisch Limburg zet al jaren in op duurzaamheid en zal nu ook als eerste Vlaamse onderwijsinstelling de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) opnemen in haar beleidsplan van 2022-2026.

In februari 2021 sleepte PXL als eerste Vlaamse onderwijsinstelling het VN-duurzaamheidscertificaat “SDG Pioneer” in de wacht, ook al was dat niet altijd zo eenvoudig door de coronamaatregelen die van toepassing waren. “Ik ben heel fier op ons team”, vertelt strategie- en beleidsadviseur van de algemeen directeur Dirk Franco aan UNRIC. Voor wie de SDG’s wil toepassen “doen alle kleine beetjes ertoe: van wat een lesgever, student, campusbeheerder of directeur doet, tot wat een faculteit of een centrale dienst doet.”

SDG’s staan centraal

Via hun AMORE-doelstellingen (Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant, Echt) probeert PXL actief aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te werken. “Aan de hand van die doelstellingen willen we de studenten bewustmaken van de SDG’s”, legt Franco uit.

In 2019 waren de SDG’s al het centrale thema van het evenement “PXL Breekt Uit”, een dag geen les wordt gegeven en het onderwijs in een nieuw jasje wordt gestoken. De studenten van PXL konden in dat jaar de SDG’s beter leren kennen via onder andere een duurzaamheidsfestival, lezingen, een plogging (een combinatie van joggen en vuil oprapen) of een pop-up repair café.

“PXL Breekt Uit heeft een groot verspreidingseffect gehad”, zegt Dirk Franco. “Nadien zijn andere universiteiten en hogescholen en zelfs andere instellingen daarmee begonnen. Ook middelbare scholen hebben eraan deelgenomen.” Ondertussen is het een jaarlijks evenement.

Naast PXL Breekt Uit, heeft de Limburgse hogeschool ook al heel wat andere acties gelanceerd in het licht van de SDG’s. Zo voorziet de school in uitgebreide fietsstallingen met elektrische oplaadpunten. “Op die manier willen we iedereen stimuleren om met de fiets te komen”, zegt Franco. PXL werkte voor hun nieuwe gebouw ook een duurzaam concept uit rond energieopwekking waarbij er met warmteopslag werd gewerkt. “Door zo’n actie draag je meteen bij aan verschillende SDG’s. Je maakt een deel van de campus groen, je doet aan co-creatie wat onderwijs betreft (SDG4) wanneer alle gebruikers van het schoolgebouw samenwerken aan duurzaamheid, je bevordert het welbevinden op het werk (SDG3), je werkt met innovatieve bedrijven, enzovoort”, zegt Dirk Franco.

Jongeren: de leiders van morgen

Ook de studenten van PXL kunnen hun steentje bijdragen aan een duurzame school. Zo zijn ze vertegenwoordigd in de werkgroep SDG @ PXL. “In die groep gaan ze onder andere na wat er al wordt gedaan rond duurzaamheid, en wat we willen bereiken in de toekomst”, zegt Franco.

“We krijgen niet alleen de kans om mee het strategische duurzaamheidsbeleid van de hogeschool te schrijven, maar we hebben ook écht het gevoel dat we de toekomst sturen in de richting van duurzamer samenleven”, zegt Waïl Kadi, voorzitter van de studentenraad van PXL Hogeschool.

Verder lanceerden de studenten vorig jaar een “Green Office”, waar ze het voortouw nemen wat duurzaamheid betreft en waarin zij het aanspreekpunt zijn.

“Met dit initiatief willen we op een makkelijke en laagdrempelige locatie voor de PXL-community én de buurt de ‘place to be’ zijn voor projecten, events en campagnes die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen hoog in het vaandel dragen. The future is ours and green”, zegt Waïl vastberaden.

Voor Dirk Franco zijn “jongeren de leiders van morgen. We moeten hen daarom ook de juiste tools aanbieden om de problemen van vandaag op te lossen die de oudere generatie gecreëerd heeft. De SDG’s zijn het ideale kader om creatieve oplossingen te vinden.”

Onderwijsinstellingen spelen een grote rol in het behalen van de SDG’s. “We werken eraan om iedereen overal voor de [Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen] te mobiliseren, ook universiteiten en hoger onderwijsinstellingen”, benadrukte Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Amina Mohammed tijdens haar toespraak voor universiteitsvoorzitters. “We hebben jullie nodig om deel te nemen aan de duurzame ontwikkelingsrevolutie, een beweging om momentum voor de SDG’s te creëren.”

Nuttige links

  • SDG’s
  • PXL hogeschool sloot een overeenkomst af met CIFAL Flanders, dat deel uitmaakt van het internationale VN-trainingsnetwerk UNITAR en inzet op duurzaam management.

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Laatste artikelen