Herbekijk het webinar voor Internationale moedertaaldag

moedertaal in onderwijs
foto: Unsplash/Mira Kireeva

Klik hier om meteen naar de opname op het Drongo-platform te gaan.

In onze superdiverse samenlevingen in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname is het belangrijk dat we investeren in Nederlands als gemeenschappelijke onderwijstaal en dat andere thuistalen van leerlingen mee kunnen worden ingezet om tot leren te komen.

Ter gelegenheid van de Internationale Moedertaaldag op 21 februari 2022 organiseerden de Taalunie, de UNESCO-commissies van Nederland, Vlaanderen en Suriname, de Nationale Taalraad Suriname, het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa, het Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor het Caribisch gebied, en Drongo hierover een live webinar.

Programma
Op maandag 21 februari 2022 van 14 tot 15 uur in Nederland, Vlaanderen en Brussel en van 10 tot 11 uur in Suriname, online op het Drongo-platform.

  • Monaïm Benrida, Programmaleider Gelijke Kansen Alliantie – Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is onze moderator.
  • Karoo Beheydt, onderwijsondersteuner bij het Onderwijscentrum Brussel, toont het instrument “Omgaan met talige diversiteit op school” en licht toe hoe dit kan worden aangewend.
  • Ellen-Rose Kambel, directeur van de Rutu Foundation voor intercultureel meertalig onderwijs, gaat dieper in op taalvriendelijke scholen, translanguaging en functioneel meertalig leren.
  • Lidy Peters, docent meertaligheid bij Hogeschool Academica, University of Applied Sciences in Amsterdam, en auteur van het boek Talen die de school in komen, vult aan met goede voorbeelden uit de praktijk en vertelt hoe ouders van leerlingen mee kunnen worden betrokken.

Herbekijk
Via deze link komt u op de pagina van het webinar terecht. Net zoals voor de live-uitzending moet je je wel eerst even op het Drongo-platform hebben geregistreerd en aangemeld om het webinar te kunnen bekijken.