Ook studenten zijn slachtoffer van COVID-19

Geïsoleerd, aan hun lot overgelaten, depressief… Die woorden beschrijven de wanhoop van studenten die voor het grootste deel online les moeten volgen zonder enige vorm van sociaal contact. Naast toenemende armoede, is er de eenzaamheid die psychologisch zwaar doorweegt. Initiatieven worden georganiseerd om studenten te helpen.

Volgens de UNESCO worden wereldwijd “ongeveer een miljard studenten nog steeds getroffen door de volledige of gedeeltelijke sluiting van scholen en universiteiten”.

In België voelt 80% van de Franstalige leerlingen zich deels of volledig psychisch kwetsbaar, met als gevolg dat 60% van hen het risico loopt de school vroegtijdig te verlaten. Uit onderzoek van CentERdata en Tilburg University bleek dat in maart 2020 5% meer studenten in Nederland kampten met angst- en depressieklachten dan het jaar voordien.

Ondertussen organiseren verenigingen, universiteiten en studenten zich om de gevolgen van de gezondheidscrisis aan te kunnen.

Het isolement doorbreken

afstandsonderwijs Studenten zijn hard getroffen door het isolement, terwijl zij net op een punt in hun leven zitten waar vrienden maken belangrijk is. Die jongeren, die vaak op kot of op kamers wonen, brengen hun dag door achter de computer, zonder uitstapjes of andere offline afleiding, en zonder sociaal contact.

 

 

Om het gebrek aan sociaal contact tegen te gaan, zetten Nederlandse en Belgische hogeronderwijsinstellingen verschillende acties op touw. Zo stelde de universiteit van Leiden in Nederland tijdens de feestdagen pakketten samen waarmee hun internationale studenten in groepjes van vier thuis een feestmaaltijd konden bereiden. Maar liefst 240 internationale studenten meldden zich aan voor het initiatief.

Via een “speed-meeting” of “speed-friending” konden studenten van Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent studiegenoten leren kennen via korte videogesprekken. Aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van UGent werd er ook een online quiz over de Amerikaanse verkiezingen georganiseerd en docenten maakten er verscheidene liedjes om hun studenten een hart onder de riem te steken.

Ook de stad Destelbergen wou haar jongeren moed inspreken: daar kregen alle jongeren tussen 16 en 20 jaar een verrassingspakket in de bus, met een postkaart, wat snoepgoed en een opmonterende brief.

Regeringen reageren

Studenten zijn vaak de laatste bevolkingsgroep die in de vaccinatiestrategie aan de beurt komen, en hebben daarom herhaaldelijk aan regeringen van hun land om hulp gevraagd.

Zo richtten ouders van jongeren in lockdown zich tot Belgische politici in een open brief: “Open de auditoria. Dat heeft prioriteit. Zorg ervoor dat ze opnieuw naar school kunnen. Ze kennen de hygiëneregels en willen die toepassen. Ook zij kijken er naar uit om meer dan twee mensen te zien, om opnieuw te sporten, en nog gekker, om de wereld te veranderen. Voor wie het hard nodig heeft.”

UNESCO verstrekt advies en expertise aan de ministeries van onderwijs in verscheidene lidstaten om ervaringen uit te wisselen en multilaterale samenwerking ten gunste van studenten te versterken, bijvoorbeeld door hulpmiddelen voor afstandsonderwijs te promoten.

Kwaliteitsonderwijs voor iedereen blijft een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030.

“Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en tot de toekomst van onze samenlevingen”, benadrukt VN-Secretaris-Generaal António Guterres. Hij adviseert om voorrang te geven aan de terugkeer van leerlingen naar scholen en andere onderwijscentra “wanneer de besmetting van COVID-19 op lokaal niveau onder controle is”.

Meest recent