UNITAR Directeur: “Wereldwijde uitdagingen lokaal aanpakken”

UNITAR Directeur Alex Mejía
UNITAR Directeur Alex Mejía © Voka/Stéphanie Fraikin

Vorige maand kregen 123 Belgische bedrijven erkenning voor hun werk rond duurzaamheid. Ze ontvingen het “SDG-Pioneer”-certificaat uit handen van Alex Mejía, Directeur bij UNITAR, het VN-Instituut voor opleiding en onderzoek.

Naar aanleiding van zijn bezoek aan België legde UNRIC hem drie kernvragen voor.

Wat is het doel van uw bezoek?

Ik ben in België voor iets vrij unieks. We zijn uitgenodigd voor de Dag Duurzaam Ondernemen door Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen dat de Kamers van Koophandel in Vlaanderen bundelt. Voka zet zich in om samen met hun leden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren.

Op het evenement waren meer dan 300 aanwezigen die Vlaamse bedrijven vertegenwoordigen en hun duizenden werknemers. Die bedrijven kregen als SDG-pionier een erkenning voor het traject van drie jaar dat ze hebben afgelegd.

Ik besprak met hen hoe de aanpak van klimaatverandering, een inclusievere samenleving en circulair ondernemerschap wereldwijde uitdagingen zijn die we lokaal kunnen aanpakken. De SDG’s van de Verenigde Naties zijn een ideaal instrument voor ondernemingen om hun duurzaamheidsacties aan op te hangen.

Hoe zijn UNITAR en CIFAL Flanders betrokken bij de SDG’s in België?

UNITAR werd in 1963 opgericht. En 18 jaar geleden opende UNITAR het eerste CIFAL-opleidingscentrum. Intussen zijn er in het wereldwijde CIFAL-netwerk 22 centra actief. CIFAL Flanders is er één van en heeft zich gespecialiseerd in opleidingen en initiatieven ter versterking van de SDG’s.

Van de 340.000 mensen die UNITAR vorig jaar wereldwijd heeft opgeleid, hebben de CIFAL-hubs meer dan 82.000 mensen opgeleid.

CIFAL Flanders is een paar jaar geleden met een pilootproject gestart. Het heeft een certificeringstraject gecreëerd voor organisaties uit de openbare en privésector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, enz. om hen in drie fases SDG-Proof te maken. Van SDG-pionier, naar SDG-champion en als laatste SDG-ambassadeur. Het hele proces duurt zeven jaar. Het gaat om een zeer impactvolle cultuur- en strategische omslag van een organisatie.

Dat pilootmodel gaan we volgend jaar wereldwijd implementeren.

(n.v.d.r. CIFAL is een afkorting voor Centre International de Formation des Autorités/Acteurs Locaux of Internationaal Opleidingscentrum voor lokale besturen en actoren).

Wat is uw visie op de toekomst?

Ik wil een oproep tot actie doen. Een uitnodiging aan iedereen om mee te doen met de SDG’s, want we zijn allemaal deel van de oplossing.

Als burgers dragen we een gedeelde verantwoordelijkheid. De SDG’s zijn een prachtig stappenplan om iedereen te betrekken.

Wie zegt er nee tegen het verminderen van armoede? Wie zegt nee tegen het verbeteren van de levensstandaard in onze samenlevingen op het gebied van gezondheid of onderwijs? Wie zegt nee tegen milieubescherming?

Maak deel uit van het debat en doe iets dat binnen je mogelijkheden ligt: te voet gaan in plaats van de auto te nemen, kortere douches nemen of vrijwilligerswerk doen om mensen te helpen, waar je ook heen gaat.

Als vader van drie dochters wil ik ook een boodschap meegeven aan jongeren.

We hebben heel krachtige technologische hulpmiddelen met onze smartphones, computers en alle gratis apps. Die kunnen we gebruiken om deel uit te maken van de oplossing en om activisme en vrijwilligerswerk te promoten.

De Verenigde Naties bieden al die middelen en platforms die de jonge generatie kan gebruiken om onze samenlevingen te verbeteren.

UNITAR Directeur Alex Mejía en de SDG-pioniers
UNITAR Directeur Alex Mejía en de SDG-pioniers © Voka/Stéphanie Fraikin

Meer informatie: