Verenigde Naties blijven in Soedan

Op 24 april 2023, begon VN-Secretaris-Generaal, António Guterres, zijn toespraak tot de Veiligheidsraad met de volgende woorden over Soedan:

Mijnheer de Voorzitter,

Sta mij toe mijn opmerkingen te beginnen met enkele woorden over Soedan, waar de situatie blijft verslechteren. Sinds het begin van de gevechten op 15 april zijn honderden mensen gedood en duizenden gewond geraakt.

Het geweld moet stoppen. Er dreigt een catastrofale brand in Soedan die de hele regio en daarbuiten zou kunnen overspoelen.

Ik veroordeel met klem de willekeurige bombardementen op burgergebieden, waaronder voorzieningen voor gezondheidszorg. Ik roep de partijen op de gevechtshandelingen in dichtbevolkte gebieden te staken en ongehinderde humanitaire hulpoperaties toe te staan. Burgers moeten toegang hebben tot voedsel, water en andere essentiële voorraden, en moeten de gevechtszones kunnen verlaten.

Ik sta voortdurend in contact met de partijen in het conflict en heb hen opgeroepen de spanningen te de-escaleren en terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Wij zullen ons samen met onze partners blijven inspannen om de gevechten zo snel mogelijk definitief te beëindigen.

In samenwerking met de humanitaire organisaties ter plaatse zijn wij onze aanwezigheid in Soedan aan het herconfigureren, zodat wij de Soedanese bevolking kunnen blijven steunen.

Laat me duidelijk zijn: de Verenigde Naties verlaten Soedan niet. Onze inzet is gericht op het Soedanese volk, we ondersteunen hun verlangen naar een vreedzame en veilige toekomst. We steunen hen in deze verschrikkelijke tijd.

Ik heb toestemming gegeven voor de tijdelijke herhuisvesting binnen en buiten Soedan van VN-personeel en gezinnen.

Ik roep alle leden van de Raad op bij de partijen maximale druk uit te oefenen om een einde te maken aan het geweld, de orde te herstellen en terug te keren naar het pad van de democratische overgang.

Wij moeten allen alles in het werk stellen om Soedan weer van de rand van de afgrond te halen.

 

Meest recent