VN-baas in Brussel: Samenwerking VN-EU cruciaal, geen enkel land kan internationale uitdagingen alleen aan

De Europese Unie en de Verenigde Naties moeten de handen in elkaar slaan om internationale uitdagingen op te lossen. Dat zei Camilla Brückner, Directrice van het VN/UNDP-bureau in Brussel en vertegenwoordigster voor de VN bij de EU, in een interview met UNRIC naar aanleiding van de Europese Ontwikkelingsdagen die in Brussel plaatsvinden.

De Europese Ontwikkelingsdagen, een forum over internationale partnerschappen georganiseerd door de Europese Commissie, richten zich dit jaar op de Global Gateway. Dat is een nieuwe Europese strategie om tot 300 miljard euro te investeren in digitalisering, klimaat en energie, vervoer, gezondheid en onderwijs, en onderzoek. Voor Camilla Brückner, die haar functie in september 2021 opnam, is het essentieel dat die strategie ook het perspectief van jongeren meeneemt en dat ze de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) ondersteunt.

 

Wat is uw boodschap op de Europese Ontwikkelingsdagen, die dit jaar in het teken staan van de Global Gateway? 

De Global Gateway moet de SDG’s ondersteunen. Wij als VN kunnen een cruciale rol spelen om de impact van de strategie te meten. We zorgen voor legitimiteit en brengen een schat aan kennis en ervaring die aan die EU-prioriteit kan bijdragen. De EU is voor ons een belangrijke partner. De VN is wereldwijd aanwezig en heeft een grondige kennis van de nationale en lokale omstandigheden.

 

Waarom is de Europese Unie een belangrijke strategische partner voor de Verenigde Naties?

We delen dezelfde waarden en beginselen en hetzelfde idee over multilaterale samenwerking. We moeten de handen in elkaar slaan om de huidige uitdagingen aan te pakken, want geen enkel land kan de klimaatcrisis of de voedselzekerheidscrisis alleen oplossen; geen enkel land kan de digitale kloof alleen overbruggen.

We zijn zo nauw met elkaar verbonden dat wat aan de ene kant van de wereld gebeurt, snel aan de andere kant van de wereld de kop opsteekt, dat hebben we gezien met de Covid-19-pandemie. Die gezamenlijke taak moet hoog in het vaandel staan en we moeten blijven aantonen hoe waardevol samenwerking is.

 

Wat is uw academische achtergrond en hoe bent u bij de VN terechtgekomen?

Ik heb International Business gestudeerd met een focus op de EU aan de Copenhagen Business School, en daarna heb ik een master in Europese studies gedaan aan de London School of Economics. Ik had in mijn vroege jeugd geprobeerd dit gebied te mijden, omdat mijn vader ook diplomaat is, maar ik moest aan mezelf toegeven dat je wordt beïnvloed door je omgeving en je achtergrond, en dat je daar niet aan kan ontkomen. Het was echt waar mijn interesses lagen.

Mijn eerste stap was een EU-stage, en van daaruit ging ik naar het Centre for European Policy Studies in Brussel met een korte periode in de privésector. Maar ik kon gewoon niet enthousiast worden van winst. Dat zit niet in mijn DNA. Ik kreeg een contract bij DG AID (nu bekend als het Directoraat-Generaal Internationale Partnerschappen). Dat was het moment waarop mijn wereld openging voor ontwikkeling. Ik werkte nog enkele jaren bij de EU, onder meer bij het DG Crisisbeheer, en trad daarna in dienst bij de Deense buitenlandse dienst. Ik werd gedetacheerd bij de VN-missie en maakte zo de sprong als adjunct-stafchef naar UNDP’s uitvoerend bureau.

 

Wat zijn uw prioriteiten als VN-directrice in Brussel?

Toen ik hier aantrad en werd uitgezonden door Amina J. Mohammed, Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN, stond partnerschappen met de EU versterken hoog op haar prioriteitenlijst. Het is belangrijk om manieren te vinden om de beleidsdialoog te versterken, om gedeelde prioriteiten vast te leggen die de menselijke ontwikkeling ten goede komen. De SDG’s, digitalisering, jongeren en de planeet staan centraal in onze prioriteiten als VN-familie. Wat vrede, veiligheid en humanitaire hulp betreft, gaat het erom die thema’s aan te pakken en te verduidelijken.

 

2022 is het Europese Jaar van de Jeugd, hoe werkt de VN op dit gebied samen met de EU?

Voor de Europese Ontwikkelingsdagen hebben we aan de EU voorgesteld om een gezamenlijk evenement voor en door jongeren te organiseren. We brachten de stem van de jeugd naar voren over hoe de Global Gateway kan bijdragen om de SDG’s te bevorderen. Het is fantastisch om de innovatiezin, creativiteit en energie van jongeren te zien. We hebben echte transities in de samenleving gezien, die vaak bij de jongerenbeweging begonnen zijn. Tegelijkertijd is er een tendens geweest om te veel verantwoordelijkheid op hun schouders te leggen. Wij moeten de verantwoordelijke partij zijn, maar we moeten ook rekening houden met hun perspectief, hun stemmen en hun ideeën en hen helpen bij de uitvoering ervan.

 

Tot slot, wat is uw boodschap aan jongeren?

Voor hun carrière zeg ik altijd tegen jonge kandidaten dat je nooit onverwachte kansen moet uitsluiten. Je kunt je carrière tot op zekere hoogte plannen, maar je moet altijd open blijven staan voor verandering.

Mijn belangrijkste boodschap is: Geef niet op! Je voelt het misschien niet altijd, maar we zijn ons er terdege van bewust dat we rekening moeten houden met jullie standpunten, met jullie oplossingen, en wat nog belangrijker is: we willen jullie oplossingen meenemen. We zijn er ons terdege van bewust dat dit jullie toekomst is. Geef niet op en vertrouw op jullie zelf. Jullie intuïtie is hoogstwaarschijnlijk juist.

Meest recent