VS treden opnieuw toe tot WHO en het Akkoord van Parijs

De Amerikaanse president Joe Biden heeft enkele uren na zijn beëdiging in het Witte Huis een presidentieel besluit ondertekend om de terugtrekking van de vorige regering uit het Akkoord van Parijs van 2015 ongedaan te maken. President Biden kwam ook terug op het besluit van zijn voorganger om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te verlaten.

De Secretaris-Generaal, António Guterres, werd gisteren formeel op de hoogte gesteld. Volgens Stéphane Dujarric, woordvoerder van Guterres, zal het Akkoord van Parijs voor de Verenigde Staten op 19 februari 2021 in werking treden.

Aangezien het besluit van de VS om de WHO te verlaten nog niet van kracht was, zal de Amerikaanse topspecialist inzake infectieziekten Anthony Fauci vandaag al deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de raad van bestuur.

De Secretaris-Generaal is verheugd over het besluit van Biden om zich opnieuw bij de WHO en bij het Akkoord van Parijs aan te sluiten.

In een mededeling wees Guterres erop dat de landen die de helft van alle wereldwijde broeikasgassen uitstoten, zich hebben verbonden tot koolstofneutraliteit (of netto-nuluitstoot) na een top die vorige maand plaatsvond.

“De toezegging van president Biden van vandaag brengt dat cijfer op twee derde. Maar er is nog een heel lange weg te gaan”, zei hij.

“We kijken uit naar het leiderschap van de Verenigde Staten om de wereldwijde inspanningen naar klimaatneutraliteit op te voeren, onder meer door een nieuwe nationaal bepaalde bijdrage voor te leggen met ambitieuze 2030-doelstellingen en klimaatfinanciering in de aanloop naar COP26 in Glasgow later dit jaar.”

De Secretaris-Generaal was ook verheugd over de hernieuwde betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de Wereldgezondheidsorganisatie. “Het is nu tijd voor eenheid en voor de internationale gemeenschap om solidair samen te werken om dit virus en zijn verschrikkelijke gevolgen een halt toe te roepen”, aldus Guterres.

Aangezien vaccins essentieel zijn in de strijd tegen COVID-19, zijn de toetreding tot en de steun van de Verenigde Staten aan de COVAX-faciliteit een impuls tot grotere inspanningen wereldwijd, zodat elk land een eerlijke toegang heeft tot vaccins.

Meest recent