Belgische en Nederlandse diplomatie vergroenen

De laatste jaren investeerden België en Nederland in ecologische, klimaatvriendelijke ambassades in steden overal ter wereld en hebben ze hun gewoontes aangepast.

Walk the talk is wat we voor ogen hebben met de verduurzaming binnen onze eigen organisatie,” zegt Alicia Overbeek, Duurzaamheidsadviseur bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in een interview met UNRIC, naar aanleiding van de VN-Klimaatconferentie (COP26) die op 31 oktober startte.

Klimaatneutrale en passieve gebouwen

In februari 2014 al opende Nederland zijn energieneutrale ambassadegebouw in Canberra, Australië.

“Bij de bouw is rekening gehouden met de omgeving van het pand. Zo zijn de oost- en westgevel gesloten, om de lage zon aan het begin en einde van de dag buiten te houden en het energieverbruik voor koeling te beperken,” zegt Alicia Overbeek.

Sinds 2020 werkt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken samen met een technologiebedrijf om de bestaande gebouwen van Nederlandse ambassades te verduurzamen.

In Delhi, India, werd zo via sensoren een interactief dashboard samengesteld met informatie over de duurzaamheid van het gebouw.

Andere voorbeelden zijn de kanselarij in Bangkok, Thailand, die zonnepanelen op haar plat dak heeft om een groot deel van de eigen stroom op te wekken, en de klimaatneutrale ambassade in San José, Costa Rica.

Ook de Belgische diplomatie levert inspanningen. “Onze stokpaardjes zijn onze kanselarij in Rabat die volledig energieneutraal is en onze kanselarij in Kinshasa, het eerste en nog steeds het enige passieve gebouw in Sub-Sahara Afrika,” volgens een vertegenwoordiger van de Belgische federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Beide zijn het resultaat van het Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat bepaalt dat elke overheidsdienst zich moet inspannen om haar ‘carbon footprint’ te minimaliseren.

“Daarnaast zorgen we er ook voor dat we in onze grote renovatie- of nieuwbouwprojecten gebruikmaken van groene technologieën en bouwmethoden om gebouwen passief of bijna energieneutraal te maken,” klinkt het bij FOD Buitenlandse Zaken. Zo is in Washington, VS, de residentie van de ambassadeur uitgerust met zonnepanelen, wordt de compound in Delhi, India, zelfvoorzienend met zonnepanelen en krijgt de post in Atlanta, VS, sterk isolerend glas.

Verandering in mobiliteit

Bij de Belgische FOD Buitenlandse Zaken worden enkel nog elektrische en plug-in hybride wagens aangekocht om “niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.”.

In Wellington, Nieuw-Zeeland, heeft de Nederlandse ambassadeur zijn dienstauto vervangen door een fiets. Op de post in Kopenhagen, Denemarken, heeft Nederland zijn eerste waterstofauto in dienst.

“We besteden ook aandacht aan circulaire economie, grondstofgebruik en nemen internationale sociale voorwaarden mee,” klinkt het bij Alicia Overbeek.

En in een nieuwe campagne zullen twaalf Nederlandse sterrenchefs voor ongeveer 140 Nederlandse posten een duurzaam menu van uitsluitend lokale producten samenstellen voor events en diners.

Klimaat en internationaal imago

In zijn boodschap voor Wereldstedendag (31 oktober) noemde VN-Secretaris-Generaal António Guterres steden innovatiehubs om een klimaatneutrale en veerkrachtige wereld te bouwen.

“Ze staan ​​in de frontlinie van de klimaatcrisis,” zei de VN-baas. “Samen kunnen we onze steden en onze wereld transformeren.”

Ook de ambassades en wat daarrond gebeurt maken deel van uit dat plan, “ze zijn het uithangbord van een land in het buitenland, we hebben maar één planeet en het is belangrijk om het goede voorbeeld te geven,” besluit de vertegenwoordiger van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken. 

Meer informatie:

Laatste artikelen