Chance Tubane

Chance Tubane Faces of the UN

Wat is uw academische achtergrond en hoe heeft dit volgens u uw carrière beïnvloed?

Ik heb een bachelor Politieke Wetenschappen gevolgd aan de Saint-Louis Universiteit in Brussel en een master Informatie en Communicatie aan de KU Leuven. Aanvankelijk wou ik journaliste worden, maar op het moment dat ik mijn richting koos, groeide mijn interesse voor public relations. Mijn doel was om de stem van de stemlozen te kunnen zijn. Dus besloot ik om na mijn studies naar Afrika te vertrekken om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het continent waar ik vandaan kom.

Wat was uw eerste job binnen de Verenigde Naties?

Mijn eerste missie voor de VN was als UN Volunteer bij UNICEF in Tsjaad, waar ik sinds februari 2017 tot op heden tewerkgesteld ben.

Wat houdt uw huidige job in en wat zijn de meest uitdagende en de meest lonende aspecten ervan?

Ik werk als UN Volunteer bij de afdeling Strategische Communicatie van UNICEF. Wat mij vooral drijft, is concreet te kunnen bijdragen aan het promoten van kinderrechten, omdat ik zelf als kind ben opgegroeid binnen een bepaalde sociaal-economische en politieke context die gelijkaardig is aan de realiteit waar veel kinderen in Afrika onder lijden. Werken aan projecten voor sociale inclusie van kinderen en jongeren terwijl ze de mogelijkheid tot zelfexpressie krijgen en ten volle van hun rechten kunnen genieten, dat motiveert me elke dag. Ik weet hoe belangrijk het kan zijn om een leven te beïnvloeden, vooral d

Chance in actie voor UNICEF Tsjaad
Chance in actie voor UNICEF Tsjaad

at van een kind. Ik ben geworden wie ik vandaag ben dankzij mensen van goede wil, zonder daarbij de VN te vergeten die indirect en direct tussenkwam door mij als meisje van onderwijs te laten genieten alsook door mij als vluchteling het recht op asiel en alle andere mensenrechten te geven. Daarom wijd ik mijn carrière aan het beïnvloeden van levens, vooral van kinderen, en meer bepaald van meisjes, omdat een goed voorbereid meisje net het verschil kan maken voor een volledige natie. Daarom twijfelde ik geen seconde om mijn comfortzone achter te laten om UN Volunteer te worden.

Wat wordt er volgens u over- of onderschat aan werken voor de Verenigde Naties?

Veel mensen denken dat een loopbaan bij de VN stabiel is. Met andere woorden, voor velen lijkt werken voor de VN een manier om een zekere toekomst op professioneel vlak te garanderen. Voor mij is de VN een instelling die het mogelijk maakt om de menselijkheid die ik heb mogen ontvangen verder te delen: de bescherming van mijn rechten als meisje, vrouw, vluchteling, zwarte persoon, afkomstig uit een derdewereldland, kwetsbaar op verschillende vlakken. Ik ben er trots op dat ik kan bijdragen aan de verdediging van mensenrechten, vooral die van de meest kwetsbarenonder ons.

Welk concreet advies zou u geven aan jongeren die vandaag een loopbaan bij de VN aspireren?

Aarzel niet! Een beïnvloed leven beïnvloedt ook andere levens. Op grote schaal zullen we allemaal aan een betere wereld bijgedragen hebben. Een wereld waarin iedereen echt van fundamentele vrijheden kan genieten en waar rechten beschermd worden, ongeacht geslacht, leeftijd, religie, sociale afkomst, ras, etnische groep of politieke voorkeur.

Ontdek onze andere Gezichten van de VN.