COP15, COP26, waarom twee keer COP?

Two hummingbirds collecting nectar from flower
© unsplash

In de herfst van 2021 organiseren de Verenigde Naties twee keer een COP, COP15 in Kunming, China, en COP26, in Glasgow, Schotland. Wat betekent COP, waarom zijn er twee en waarom 15 en 26?

COP is een afkorting voor “Conference of the Parties” in het Engels of “Conferentie van de Partijen” in het Nederlands. Het zijn conferenties op een hoog niveau, georganiseerd door de Verenigde Naties, die staten, regionale organisaties en ngo’s samenbrengen.

Klimaat-COP

De bekendste COP’s zijn die over het klimaat, die gewoonlijk elke twee jaar plaatsvinden en waarvan COP21 in Frankrijk in 2015 een belangrijke is, want die leidde tot de goedkeuring van het Akkoord van Parijs.

Dat akkoord heeft specifieke doelstellingen vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo de temperatuurstijging en de gevolgen van klimaatverminderingen te beperken. Het was de 21ste conferentie over dit onderwerp, vandaar de naam COP21.

Vanaf 31 oktober 2021 vindt in Glasgow COP26 plaats, de 26ste conferentie over dit onderwerp.

Biodiversiteit-COP

Er bestaat ook een Conferentie van de Partijen over biodiversiteit. Ze zijn gebaseerd op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Biologische Diversiteit. Ook deze COP’s vinden om de twee jaar plaats. COP15 over biodiversiteit is op 11 oktober 2021 gestart in Kunming (China).

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit is een internationaal verdrag dat tot stand kwam in 1992 met als doel: de biologische diversiteit beschermen, de duurzaamheid van de biologische diversiteit bevorderen en een eerlijke verdeling verbeteren van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen. Het verdrag is geratificeerd door 195 landen en de Europese Unie, maar niet door de Verenigde Staten en het Vaticaan.

COP15 is de gelegenheid voor de verschillende partijen om het wereldwijde raamwerk voor biodiversiteit na 2020 te bespreken. De conferentie vindt dit jaar in twee delen plaats, omdat het twee keer werd geannuleerd omwille van de COVID-19-pandemie. Het eerste deel vindt virtueel plaats in oktober en het tweede deel fysiek van 25 april tot 8 mei 2022 in Kunming. De ambitie is om de bescherming van de biodiversiteit op hetzelfde niveau te brengen als de bescherming van het klimaat.

Wat is het verband tussen een klimaat-COP en een biodiversiteit-COP?

Tot nu toe kwamen de Klimaatconferentie (COP26) en de Biodiversiteitsconferentie (COP15) onafhankelijk van elkaar samen. Steeds meer actoren benadrukken de noodzaak om oplossingen te zoeken voor de klimaatproblematiek door de twee thema’s te combineren.

“Deze twee crisissen zijn met elkaar verbonden en moeten samen worden opgelost”, benadrukt Elizabeth Maruma, uitvoerend Secretaris van het Secretariaat van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit.

De COP’s over klimaat en biodiversiteit zijn echter niet de enige. Volgend jaar vindt weer een COP plaats. Dit keer zijn het de partijen bij het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming die elkaar voor de vijftiende keer ontmoeten op een andere COP15, in Ivoorkust.

Meer informatie: