Onderwijs: Een Limburgse hogeronderwijsinstelling neemt als eerste de SDG’s op in haar beleid

Hogeschool PXL, een onderwijsinstelling voor toegepaste wetenschappen met meer dan 10 000 studenten in Hasselt (Limburg, België), is de eerste Vlaamse hogeronderwijsinstelling die de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) opneemt in haar beleidsplan van 2022-2026.   

Op de Internationale dag van het onderwijs (24 januari) staat Dirk Franco, strategie- en beleidsadviseur van PXL, een onderwijsinstelling met 1.134 werknemers, stil bij die verwezenlijking: “Alle kleine beetjes doen ertoe als je de SDG’s wil toepassen, of die nu voortkomt uit de acties van een lesgever, student, campusbeheerder of directeur, of uit de acties van de universiteit zelf”.  

PXL, die bachelors en masters aanbiedt in tal van sectoren (handel, IT, onderwijs, gezondheidszorg, groene technologieën, enz.), startte haar interesse voor duurzaamheid met een “coalition of the willing”. Die groep mensen vanuit verschillende vakgroepen wilde vooruitgang boeken in het licht van maatschappelijke, milieu- en klimaatkwesties. De coalitie is geëvolueerd en geïnstitutionaliseerd binnen PXL, met vertegenwoordigers uit verschillende departementen, en ook studenten. In die coalitie, “zit onze slagkracht,” vindt Franco, “we werken met good practices en bottom-up info die naar duurzaamheidsinitiatieven vertaald worden”. 

SDG’s op de campus 

De school voorziet in uitgebreide fietsstallingen met elektrische oplaadpunten om studenten te stimuleren om met de fiets te komen. Om de “last mile” naar de campus zowel veilig als aangenaam te maken, creëerde de kunstenafdeling bijvoorbeeld graffitimuren en zithoekjes aan de oever van de Demer.  

Voor een van hun gebouwen werkte PXL ook een duurzaam concept uit rond energieopwekking waarbij er met warmteopslag wordt gewerkt. PXL werkt hiervoor samen met externe partners, wiens investeringen in het programma deels worden terugbetaald met de kostenreductie door energie-efficiëntie. Volgens Franco draag je “door zo’n actie meteen bij aan verschillende SDG’s. Je maakt een deel van de campus groen, je bevordert het welbevinden op het werk, je werkt met innovatieve bedrijven, en studenten maken kans op een toekomstige job bij onze partners.” 

Studenten actief betrokken  

Ook de studenten van PXL dragen actief bij aan de duurzaamheidsinspanningen van de hogeschool.  

Tijdens het jaarlijkse evenement “PXL Breekt Uit”, een dag zonder les waarop studenten de SDG’s beter leren kennen via onder andere een duurzaamheidsfestival, lezingen, een plogging (een combinatie van joggen en vuil oprapen) of een pop-up repair café. Het idee “werd overgenomen door andere universiteiten en hogescholen”, zegt Franco. “Ook middelbare scholen hebben eraan deelgenomen.”  

In de “Green Office” nemen studenten het voortouw wat duurzaamheid betreft en zijn zij het aanspreekpunt. Het is een toegankelijke locatie voor de PXL-community en de buurt voor projecten, events en campagnes over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.  

PXL’s inspanningen erkend 

In februari 2021, tijdens de coronapandemie, sleepte PXL het duurzaamheidscertificaat “SDG-Pioneer” in de wacht van CIFAL Flanders, een lid van internationale VN-opleidingsnetwerk UNITAR. Vervolgens stelde de onderwijsinstelling zichzelf een doelstelling: in tweeënhalf jaar 3600 nieuwe studenten voor arbeidsmarkt klaarstomen die doordrongen zijn van het SDG-verhaal. Daarvoor integreerde de hogeschool de SDG’s in diverse beleidsgebieden, niet alleen in het onderwijs, maar ook in het personeelsbeleid, facility management, financiën, enzovoort. In oktober 2022 ontving PXL het “SDG-Champion” certificaat, uitgereikt door CIFAL Flanders.  

Het standpunt van PXL over de SDG’s komt overeen met de inspanningen aanbevolen door de Verenigde Naties op het gebied van kwaliteitsonderwijs, dat valt onder SDG 4. 

Voor Franco zijn “jongeren de leiders van morgen. We moeten hen daarom ook de juiste tools aanbieden om de problemen van vandaag op te lossen die de oudere generatie gecreëerd heeft. De SDG’s zijn het ideale kader om creatieve oplossingen te vinden.” 

Nuttige links 

  • SDG’s 
  • PXL hogeschool sloot een overeenkomst af met CIFAL Flanders, een lid van het internationale VN-opleidingsnetwerk UNITAR, dat opleidingen en activiteiten organiseert om het bewustzijn over de SDG’s te vergroten. 
  • Hogeschool PXL organiseert op 10-11 oktober 2024 een congres volgend op hun deelname aan een trans-Atlantisch symposium over duurzame ontwikkeling in de Verenigde Staten op 2-4 oktober 2023. 

 

Opname van een organisatie in de Benelux reeks “SDG-Actors” van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) weerspiegelt op geen enkele manier de standpunten van UNRIC en impliceert de goedkeuring ervan niet.   

 

 

 

Meest recent