COVID-19 is volgens UNICEF wereldwijd de zwaarste crisis voor kinderen

Een jong meisje in Ivoorkust is blij dat ze terug naar school mag nadat het gesloten was door COVID-19.
© UNICEF/ Frank Dejongh

In de laatste 75 jaar is de situatie van kinderen nog nooit zo bedreigd geweest, zegt de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (UNICEF). COVID-19 treft kinderen op een ongekende schaal en dreigt alle vooruitgang op het gebied van kinderrechten ongedaan te maken.

In het rapport “Een verloren decennium vermijden: dringende maatregelen om de verwoestende impact van COVID-19 op kinderen en jeugd om te keren”, benadrukt UNICEF de constante negatieve impact van de pandemie op de rechten van het kind.

“In ons 75-jarig bestaan hebben we nog nooit zo’n bedreiging gezien voor de vooruitgang van kinderen”, zegt Henrietta Fore, algemeen directeur van UNICEF.

“Het aantal kinderen in hongersnood, zonder toegang tot onderwijs, die misbruikt worden, in armoede leven of onder dwang moeten trouwen neemt toe, terwijl ze minder toegang tot gezondheidszorg, vaccinatie, voedsel en levensnoodzakelijke diensten krijgen,” betreurt Fore.

Geen onderwijs, gezondheid, huisvesting, voeding of water

Voor de uitbraak van de pandemie leden wereldwijd bijna 1 miljard kinderen aan ontberingen op het gebied van onderwijs, gezondheid, huisvesting, voeding, sanitaire voorzieningen of water.

Dat cijfer blijft groeien naarmate verschillende regio’s op een andere snelheid herstellen van de pandemie en de kloof tussen rijke en arme kinderen vergroot.

Volgend het UNICEF-rapport zijn nu nog eens 100 miljoen kinderen getroffen door multidimensionale armoede als gevolg van de pandemie, een zorgwekkende toename van 10% sinds 2019.

In 2020 hadden meer dan 23 miljoen kinderen geen toegang tot levensnoodzakelijke vaccins. Een stijging van 4 miljoen sinds 2019 en ongeëvenaard in de laatste 11 jaar.

Kinderarbeid en kindhuwelijken

Wereldwijd zijn 160 miljoen kinderen aan het werk, dat is 8,4 miljoen meer dan vier jaar geleden. Daarbovenop dreigen 9 miljoen kinderen tegen eind 2022 gedwongen te worden om te werken.

Daarnaast lijden 50 miljoen kinderen aan ondervoeding en bestaat het risico dat nog eens 9 miljoen kinderen tegen 2022 getroffen worden.

Als gevolg van de pandemie zouden tegen het eind van het decennium bijna 10 miljoen meer kindhuwelijken plaatsvinden.

In het meest optimistische scenario zou het tussen de 7 en 8 jaar duren om te herstellen van de pandemie en opnieuw het pre-COVID-niveau te bereiken in de strijd tegen kinderarmoede.

Meerdere bedreigingen

De pandemie is niet de enige crisis die kinderen onevenredig treft.

Wereldwijd leven 426 kinderen of bijna een op de vijf kinderen, in steeds gevaarlijkere conflictgebieden waarvoor de burgerbevolking een steeds hogere prijs betaalt.

Volgens UNICEF is 80 procent van alle humanitaire behoeften het gevolg van conflicten.

Bijna 1 miljard kinderen (of bijna de helft van de kinderen in de wereld), leven in een land met een “extreem hoog risico” op gevolgen van de klimaatverandering.

UNICEF roept op tot actie

Investeren in sociale bescherming, menselijk kapitaal en uitgaven voor een inclusief en veerkrachtig herstel.

De pandemie beëindigen en de alarmerende achteruitgang van de gezondheid en voeding van kinderen omkeren, door voordeel te halen uit de belangrijke rol die UNICEF speelt bij het verdelen van COVID-19-vaccins.

Sterker wederopbouwen door ervoor te zorgen dat elk kind kwalitatief onderwijs krijgt, bescherming geniet en een goede geestelijke gezondheid heeft.

Veerkracht versterken om crisissen te voorkomen, erop te reageren en kinderen met meer doeltreffendheid te beschermen, onder meer door nieuwe methodes te hanteren.

“In tijden van pandemie, toenemende conflicten en verergerende klimaatverandering is het belangrijker dan ooit om een kindgerichte aanpak te hanteren”, zegt Henrietta Fore. “Onze toekomst hangt af van de prioriteiten die we vandaag stellen”, besloot ze.