COVID-19: vrouwen in frontlinie van pandemie betalen hoogste prijs

COVID-19
© Unsplash, Ani Kolleshi,

Vrouwen vormen de overgrote meerderheid van het wereldwijde zorgpersoneel en betalen een zware prijs voor de COVID-19-pandemie, dat betreurt het Regionaal Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa (WHO Europa) met Internationale vrouwendag op 8 maart in het vooruitzicht.

Terwijl het aantal besmettingen in Europa in een week tijd met 9% is toegenomen, maakte de directeur voor WHO Europa , Hans Kluge, de balans op van de impact van de pandemie op vrouwen.

“Toen de pandemie ons heeft getroffen, was geen enkel land in Europa genderneutraal. Niet in één”, zei Dr. Kluge. “Sindsdien heeft de COVID-19-crisis de onderliggende structurele genderongelijkheid aan het licht gebracht en zelfs versterkt”, vervolgde hij.

De eerstelijnszorg bestaat voor de meerderheid uit vrouwelijke gezondheidswerkers. Zeven op tien medewerkers in de zorgsector wereldwijd zijn vrouwen. In Europa vertegenwoordigen vrouwen 84% van het verpleegkundig personeel en 53% van de artsen.

Volgens statistieken van begin februari was 68% van de 1,3 miljoen gezondheidswerkers die besmet werden met COVID-19 een vrouw.

“We moeten alles doen wat in onze macht ligt om onze frontlinie te beschermen. Dat is essentieel en het is de verantwoordelijkheid van elke regering om de vaccinatie van het zorgpersoneel te garanderen”, verklaarde Dr. Kluge.

Onaanvaardbare loonkloof

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om “de zware sociaaleconomische impact van COVID-19 op vrouwen te verminderen”, met name door de loonkloof te dichten.

In de zorgsector zijn vrouwen het meest vertegenwoordigd in ondersteunende banen en lager betaalde functies. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de zorgsector is 25% groter dan die in andere sectoren, wat onaanvaardbaar is.

“Om dit aan te pakken moeten we in jobs in de gezondheids- en sociale sector investeren door hen een salaris en werkomgeving aan te bieden die gelijk en erkend zijn.”

Daarnaast moeten vrouwen een meer uitgesproken rol krijgen in het beslissingsproces dat handelt over de preventie en bestrijding van de pandemie. Vrouwen worden meestal niet betrokken in het nemen van nationale en internationale maatregelen ter bestrijding van de pandemie.

Zorg geleid door mannen en geleverd door vrouwen

“Sinds lang wordt de zorg wereldwijd geleid door mannen en geleverd door vrouwen, getuige het feit dat vrouwen 70% van het zorgpersoneel vertegenwoordigen en slechts 25% van de directiefuncties bekleden”, ging de directeur van WHO Europa verder.

Hij riep ook op om de preventie en opsporing van huiselijk geweld en slachtofferhulp te verbeteren, en om de impact van de pandemie op de geestelijke gezondheid, waaronder de burn-out van gezondheidswerkers te verkleinen.

“Vrouwen ervaren ook grotere psychische problemen dan mannen die te wijten zijn aan de COVID-19-pandemie. (…) Als gezondheidswerker loop je een groter risico op een trauma, stressstoornissen en depressie.”

Een kans om te grijpen

“We mogen hier niet aan voorbijgaan. En alles kunnen we veranderen. Want wanneer het systeem in zijn kern wordt geraakt, is er de mogelijkheid tot reflectie en de kans om een betere maatschappij te creëren, die we moeten grijpen”, gelooft Hans Kluge.

“Het gaat niet alleen over het rechttrekken van de langdurige genderongelijkheid. Het gaat om het aanstellen van vrouwen als de verantwoordelijken voor de zorg en het bieden van genderspecifieke antwoorden op een crisis. Het gaat om het centraal plaatsen van gelijkheid en de bescherming van vrouwen bij elke maatregel. Het gaat om het rechttrekken van een scheve situatie – binnen en buiten de ziekenhuismuren – ten behoeve van iedereen.”

Meer info:

Internationale vrouwendag 2021

UNRIC Library Backgrounder: Novel Coronavirus (COVID-19)