COVID-19: “We zitten nog steeds in het oog van de storm” – WHO Europa

who-hans-kluge-briefing

Donkere wolken van de Covid-19 pandemie blijven boven Europa hangen, waarschuwde de Regionale Directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor Europa, Dr. Hans Kluge, op donderdag 16 april.

Het aantal gevallen in de regio, verspreid over 53 landen, blijft stijgen. In de afgelopen tien dagen is het aantal gemelde gevallen in Europa vrijwel verdubbeld tot bijna een miljoen, en meer dan 84.000 mensen in de regio stierven door het virus, zei Kluge. Van de totale wereldwijde draagwijdte van het virus bevindt 50% van de gevallen zich in deze regio.

“We zitten nog steeds in het oog van de storm… Ik roep – nu meer dan ooit – op tot solidariteit tussen landen. Het is tijd om inspanningen op te drijven, kort op de bal te spelen en blijk te geven van verantwoordelijk leiderschap om ons door deze storm heen te loodsen,” vertelde Kluge tijdens een virtuele persbriefing, en hij voegde eraan toe dat de komende weken van cruciaal belang zullen zijn voor Europa.

Van de tien landen in de regio met het hoogste aantal gevallen zijn er de afgelopen weken in Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland optimistische tekenen van een daling te zien. Die kleine positieve signalen worden echter getemperd door een aanhoudend of toenemend aantal gevallen in andere landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk.

“Covid-19 is onvergeeflijk en heeft laten zien dat het zelfs de sterkste gezondheidsstelsels in Europa snel kan overrompelen… Het is absoluut noodzakelijk dat we onze waakzaamheid niet laten verslappen,” zei Kluge.

De WHO roept regeringen en gezondheidsautoriteiten op om een veilige omschakeling te garanderen via geleidelijke overgangsmaatregelen. Stappen om de maatregelen te versoepelen kunnen genomen worden op voorwaarde dat:

  1. de verspreiding van Covid-19 onder controle is.
  2. volksgezondheid en de capaciteit van gezondheidssystemen, inclusief ziekenhuizen, in staat zijn om contacten te identificeren, isoleren, testen, traceren en ze in quarantaine te plaatsen.
  3. risico’s worden beperkt in zeer kwetsbare omgevingen, vooral in bejaardentehuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen en voor mensen die in dichtbevolkte gebieden wonen.
  4. op de werkvloer preventieve maatregelen worden genomen om fysiek afstand te kunnen bewaren en handen te wassen, en dat en algemene beleefdheid bij hoesten en niezen wordt nageleefd.
  5. belangrijke risico’s onder controle zijn.
  6. gemeenschappen een stem hebben en worden betrokken bij de omschakeling.

Kluge drong er bij landen op aan om na te denken voordat ze hun maatregelen versoepelen, als ze de bovenstaande criteria niet kunnen garanderen.

“Bij die omschakeling zijn er geen quick wins. Complexiteit en onzekerheid liggen in het verschiet. Er is geen snelle weg terug naar de normaliteit,” zei hij.

Kluge betuigde ook zijn dank voor de wereldwijde steun voor de WHO na de beslissing van de Verenigde Staten om fondsen voor de WHO te bevriezen in afwachting van een onderzoek naar de respons op de eerste uitbraak.

“We zijn overweldigd door de steun van Europese landen, de bevolking van Europa en de rest van de wereld voor de missie van de WHO. Er zijn enkele (financiële) toezeggingen gedaan, maar nu zitten we midden in de crisis, en richten we onze aandacht op levens redden,” zei hij.