“Deze crisis zal vermoedelijk het meest ingrijpende moment van mijn carrière zijn.”

Herman Quarles van Ufford

In onze reeks “Faces of the UN” spraken we met Herman Quarles van Ufford, Adviseur van Onder-Secretaris-Generaal Fabrizio Hochschild, over zijn carrière, het 75-jarige bestaan van de Verenigde Naties, internationale samenwerking en de impact van de huidige coronavirus pandemie op internationale relaties.

Wat heeft u gestudeerd en hoe heeft dat uw carrière bepaald?

Ik studeerde rechten in Groningen, studeerde af in internationaal publiekrecht, volkenrecht en Europees recht. Ik had relatief vroeg al grote belangstelling voor internationale samenwerking en diplomatie.  Stages bij de Europese Commissie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag versterkten mijn voornemen om voor dat pad te kiezen. In 1994 deed ik het ‘klasje’ van Buitenlandse Zaken.

Wat is uw huidige baan? Wat zijn de moeilijkste en meest lonende aspecten?

Ik werk bij het Secretariaat Generaal in New York in het team onder leiding van Onder-Secretaris-Generaal, Fabrizio Hochschild aan “UN75”, de 75-ste verjaardag van de Verenigde Naties. Secretaris-Generaal António Guterres heeft deze bijzondere verjaardag aangegrepen om mensen over de hele wereld, in het bijzonder jongeren, te vragen naar hun verwachtingen over de toekomst tegen de achtergrond van grote mondiale ontwikkelingen zoals klimaatverandering, nieuwe vormen van gewapend conflict en toenemende ongelijkheid. Hoe kan internationale samenwerking eraan bijdragen om onze dromen te verwezenlijken en de bedreigingen voor onze samenleving het hoofd te bieden? We nodigen alle burgers uit deel te nemen aan die conversatie. Ook mondiale gezondheidscrises stonden overigens op onze lijst. De corona pandemie heeft dat onderwerp natuurlijk wel heel nadrukkelijk een concreet en gruwelijk gezicht geven.

Hoe bedoelt u?

Natuurlijk heeft de corona pandemie nu ieders aandacht en staat de gezamenlijke strijd tegen het virus centraal. De behandeling van de ziekte en beheersing van de gevolgen op sociaal en economisch vlak zijn enorm belangrijk.  Maar het virus laat ook zien hoezeer we onderling verbonden zijn in de wereld. Hoe een virus dat op een afgelegen plek ontstaat, enorme gevolgen heeft over alle grenzen heen. Daarom is UN75, deze ‘wereldwijde dialoog’ misschien juist wel belangrijker geworden. Ik hoop dat mensen meedoen en hun stem laten horen.

Hoe kunnen we onze stem laten horen nu iedereen binnen moet blijven?

Het is mogelijk op dat online te doen, op onze website leggen we uit hoe. En via ons korte een-minuut publieksonderzoek kun je heel eenvoudig je stem laten horen over deze belangrijke thema’s en zelfs een boodschap voor de Secretaris-Generaal meegeven. Je mening wordt meegenomen in een rapport dat de Secretaris-Generaal aan regeringsleiders zal aanbieden tijdens een speciale top in september 2020.

Welk moment in uw carrière is u het meest bijgebleven?

Er zijn vele grote gebeurtenissen in de geschiedenis die ook implicaties hadden voor mijn bescheiden werk dat ik eerder deed bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken in Den Haag, zoals 11 september of het neerhalen van Malaysian Airlines vlucht MH17 tussen Amsterdam en Kuala Lumpur. Maar ik vermoed dat deze tijd, deze pandemie met alle eerdergenoemde gevolgen het meest ingrijpend zal zijn. Dat ook de impact op de manier waarop wij onze samenlevingen organiseren, hoe wij ons internationaal tot anderen verhouden opnieuw tegen het licht zal worden gehouden. De implicaties zijn nu nog niet te duiden. Maar mee kunnen denken en werken aan deze grote vraagstukken van publiek belang vind ik een groot voorrecht.

Welk advies zou u geven aan jongeren die een carrière bij de VN willen beginnen?

Ik heb de indruk dat jonge professionals die zich oriënteren op het werk bij internationale organisaties zoals de VN veel zelfbewuster zijn dan ik zelf was destijds en minder behoefte hebben aan advies van ‘oude mannen’ zoals ik. Voor mij staat vast dat de VN een onmisbare organisatie is, die heel divers en belangrijk werk doet in het belang van ons allemaal. Vooral voor kwetsbaren, mensen die het nodig hebben. Op plekken in de wereld waar de spotlight (al lange tijd) vertrokken is. En met zijn internationale staf is het ook een geweldig inspirerende omgeving met enorm gemotiveerde en interessante collega’s. Hoe dan ook, het is van groot belang dat jonge mensen zich laten horen, zich engageren in internationale samenwerking, ook bij de VN. Het gaat immers om hun toekomst.