Duurzame ontwikkeling centraal in COVID-herstel

Illustratieve lamp in gras om duurzame ontwikkeling voor te stellen

Door de COVID-19-pandemie zijn decennia aan inspanningen voor duurzame ontwikkeling tenietgedaan. De komende 18 maanden zijn dan ook cruciaal om het tempo op te drijven voor de verwezenlijking van de 17 Doelstellingen die de 193 VN-lidstaten hebben beloofd te bereiken voor 2030.

Dat staat in een recent rapport van het VN-Departement Economische en Sociale Zaken dat toont hoe de pandemie ons leven en levensonderhoud ernstig heeft verstoord.

Het tempo waarmee de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden waargemaakt lag reeds laag voor de pandemie maar daarbij kwam dat in 2020 nog eens 119 tot 124 miljoen mensen in armoede werden gedwongen.

Het equivalent van 255 miljoen voltijdse banen ging verloren en het aantal mensen dat honger lijdt – een cijfer dat overigens al voor de pandemie toenam –  is gestegen van 83 miljoen naar 132 miljoen.

De pandemie heeft de ongelijkheden binnen en tussen landen niet alleen aan het licht gebracht maar ook versterkt. Op 17 juni 2021 werden in Europa en Noord-Amerika ongeveer 68 vaccins per 100 mensen toegediend, tegenover nog geen 2 vaccins in Sub-Sahara-Afrika. Als gevolg van de pandemie lopen het komende decennium tot 10 miljoen meer meisjes het risico te worden uitgehuwelijkt. De ineenstorting van de internationale toerismesector treft de kleine eilandstaten in ontwikkeling onevenredig hard.

De economische neergang van 2020 heeft geen positief effect gehad op de klimaatverandering. De concentraties van de belangrijkste broeikasgassen zijn blijven stijgen, waardoor de gemiddelde stijging van de wereldtemperatuur gevaarlijk dicht in de buurt komt van de grens van 1,5 °C die is vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Door de pandemie werden ook investeringen uitgesteld of geannuleerd die gepland waren om in 2020 biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Duurzaam herstel als oplossing voor de toekomst

Om de SDG’s weer op de rails te krijgen, moeten regeringen, steden, bedrijven en industrieën volgens de VN het herstel gebruiken om een koolstofarme, veerkrachtige en inclusieve ontwikkeling op poten te zetten. Een afname van hun uitstoot zal helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden, betere banen te creëren en zo de groeiende ongelijkheid aan te pakken.

“We bevinden ons op een cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid. De beslissingen en acties die we vandaag nemen, zullen verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstige generaties”, zegt Liu Zhenmin, Onder-Secretaris-Generaal van het Departement Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties.

“De lessen die uit de pandemie zijn getrokken, zullen ons helpen de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. We moeten samen de kans grijpen om van dit decennium een ​​decennium van actie, transformatie en herstel te maken om de SDG’s waar te maken en het klimaatakkoord van Parijs te verwezenlijken”, voegde hij eraan toe.

Inspanningen om de pandemie het hoofd te bieden, hebben de enorme veerkracht van gemeenschappen en staten getoond. Regeringen hebben in 2020 doortastende maatregelen genomen als respons op de COVID-19-crisis, zoals de meer dan 1.600 sociale beschermingsmaatregelen die, meestal op korte termijn, werden genomen. De unieke samenwerking tussen regeringen over de hele wereld was essentieel om in recordtempo vaccins te ontwikkelen. Volgens het rapport moeten dit de fundamenten worden waarop we kunnen bouwen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen sneller waar te maken.

Meer info over het rapport ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2021’: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/